Vježbe za bebe pomažu u korekciji deformiteta koji se javljaju u najranijem uzrastu i mogu imati ozbiljne posljedice u daljem razvoju.

Ciljanim vježbama mogu se uspješno korigovati deformiteti kao što su:

  • torticolis
  • kriva stopala (varus i valgus)
  • plitke čašice kukova itd.

Pored ovih vježbi, postoje i vježbe za stimulaciju normalnog i usporenog motornog razvoja: priprema za puzanje, sjedenje, ustajanje, hodanje, prohodavanje.

Zašto vježbati?

Danas se pouzdano zna da rani rast i pravilan razvoj motorike nije rezultat samo procesa organskog sazrijevanja, već i učenja određenih radnji. Ne možemo da utičemo na redoslijed pojave pokreta i aktivnosti, što znači da ne možemo da naučimo dijete da sjedi ili ustaje prije nego što dostigne određeni stepen zrelosti.

Ali, zavisno od stimulansa koje dijete dobije postojaće razlika u kvalitetu njihovog izvođenja. Angažovanje roditelja i odraslih u njegovom okruženju može da omogući maksimalan razvoj njegovih potencijala.

Osnovne potrebe novoređenčeta nisu samo hrana, njega i ljubav, već i zadovoljenje potrebe za kretanjem. A to može da se ostvari fizičkim vježbanjem. Roditelji sa nestrpljenjem očekuju svaki novi bebin pokret, ali to uglavnom pasivno posmatraju iz straha da će je povrijediti ili zato što ne znaju da je njoj potrebna pomoć da bi savladala određenu aktivnost. U najranijem uzrastu, zbog ograničene mogućnosti kretanja, bebe možda djeluju bespomoćno, ali to ne znači da ih je lako povrijediti.

Vježbanje za bebu nije veći napor od onog kome je izložena prilikom povijanja ili kupanja. Ali, se od tih aktivnosti razlikuje po cilju, a to je uspostavljanje rada i jačanje koštano-mišićnog sistema.

Ciljanim vježbama se postiže potrebna čvrstina zglobova i mišića, kao i pravilno oblikovanje tijela. Za rast i razvoj je neophodno i dobro funkcionisanje unutrašnjih organa, što se postiže pravilnom ishranom, ali i vježbanjem. Preporučuje se da se za vrijeme vježbanja roditelji direktno obraćaju djetetu, pričom, pjesmom, dodirivanjem, ohrabrivanjem, jer se na taj način uspostavlja dobra komunikacija sa djetetom.

Kako vježbati?

U najranijem uzrastu na stimulaciju dobijamo refleksni odgovor, ali kako dijete sazrijeva i uvježbava pokrete, ubrzo prepoznaje šta od njega očekujemo i počinje da odgovara. To će biti brže i uspješnije ako se odvija na obostrano zadovoljstvo. Zato sa bebom treba vježbati isključivo kada je zdrava i raspoložena, a isto važi i za roditelje.

Preporuka je da se vježba svakodnevno, u trajanju 15 do 30 minuta, nekim ustaljenim ritmom, prije kupanja ili prije povijanja, poštujuci bebino raspoloženje. Ako tokom vježbi primijetite promjenu u ponašanju djeteta, prekinite ih. Jedan od razloga može da bude i premor. Svaki roditelj već nakon nekoliko dana može da prepozna šta djetetu prija i koliko dugo vježbe treba da traju. Takođe ne treba vježbati sa djetetom neposredno poslije jela, ali ni kada je gladno.

Najbolji uvod u vježbe je masaža. Može se primjenjivati od najranijeg uzrasta kada utiče na opuštanje mišića koji su bili zgrčeni zbog položaja koji je beba zauzimala još u majčinom stomaku. Prema uzrastu djeteta, praćenjem njegovog psihomotornog razvoja, prilagođava se i program vježbi.

Iako se ne mogu povući jasne granice, u prvoj godini života možemo da izdvojimo nekoliko karakterističnih perioda razvoja:

  • u prva tri mjeseca života vježbe imaju za cilj da bebu opuste, posebno ruke i noge
  • od trećeg do šestog mjeseca aktiviraju se i jačaju velike grupe mišića, leđa, vrata, stomaka, ruku, nogu
  • od šestog do devetog mjeseca rade se vježbe kao priprema za puzanje i održavanje stabilnog sjedećeg položaja
  • od devetog do dvanaestog mjeseca bebu treba pripremiti za uspravan položaj i hod.

Redoslijed pojave određenih aktivnosti je isti kod svih mališana, ali nije i vrijeme njihovog javljanja. Ono zavisi, ne samo od individualnih razlika, već i od spoljašnjih stimulansa kojima je beba izložena, kao i angažovanja roditelja. Takođe, ne treba porediti trenutne mogućnosti djeteta sa njegovim vršnjacima, jer to može da poveća očekivanja roditelja ili da ih obeshrabri i utiče na to da odustanu od vježbanja sa bebom.