Mislili ste da kafa može da stoji otvorena godinama? Varate se…

Kao i sve druge namirnice, i kafa ima svoj rok trajanja koji se razlikuje u zavisnosti od toga da li je zatvorena ili otvorena.

Većina kafa na svom pakovanju ima napisan rok trajanja, koji se razlikuje od vrste kafe.

Pržena zrnca kafe traju mjesec dana, dok mljevena kafa, koja je zatvorena može stajati tri do šest mjeseci.

Otvorena mljevena kafa može da stoji dvije nedjelje. Zatvorena instant kafa može na tamnom mjestu da bude do šest mjeseci, dok se otvorena može koristiti godinu dana.

Kafu koja se stavlja u aparat za kafu je najbolje upotrebiti u roku od tri mjeseca.

Kako prepoznati da je kafi istekao rok trajanja?

  • užegli miris
  • same promjene na kafi (drugačija boja ili pojava plesni)

Još jedna od opasnosti jeste ako se u pakovanju nalazi voda, te ako je kafa vlažna. U ovom slučaju možete probati da je skuhate, pa ćete vidjeti kakvog je mirisa i ukusa.