Za čovjeka koji ima abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nezdravim porivima i neprimjerenom ponašanju, kažemo da je morbidan.

U rječniku današnje urbane omladine čućete ovu riječ bar desetinu puta. Interesanto je da iako mnogi koriste pojam “morbidan” u svakodnevnoj komunikaciji, malo ko od njih ima tačnu percepciju kada je značenje riječi u pitanju.

Etimologija nas upućuje da je sam termin morbidan potekao iz latinskog jezika, preciznije od riječi morbidus, što znači bolestan. Dakle, morbidan je neko ko je bolestan, bolešljkivan, nezdrav, slab.

Ipak u svakodnevnoj komunikaciji kada kažemo za nekoga da je morbidan mi uglavnom mislimo na njegovu abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nekim nezdravim porivima.

U prenesenom značenju, ovaj pojam se koristi da označi kada se neko ponaša  neprimjereno datoj situaciji. Obično je riječ o osobama koje su veoma ekcentrične i to ispoljavaju veoma nenormalnim ponašanjem.

Bitno je istaći da se ova riječ uglavnom povezuje sa negativnom konotacijom, pa tako gotovo nikada u svakodnevnoj komunikaciji nećete čuti da je neko zaista bolesnoj osobi rekao da je morbidna, već isključivo osobi koja se ponaša neprimjereno.