U Montesori sistemu učitelji uče djecu da budu odgovorna tako što im daju slobodu da sama odlučuju, uz jasno postavljene granice, šta može a šta ne može.

Osnova ovog načina učenja jeste da djeci treba da bude pružena prilika da probaju i pogriješe da bi naučila da donose odgovorne izbore.

Odgajanje odgovornog djeteta nije jednostavno. To nije stavka koju je moguće obaviti i precrtati, to je dugoročni proces sa mnogo uspona i padova. Prava pomoć u ovom procesu stiže iz Montesori učionica i njihovih učitelja.

Izdvajamo 5 načina na koje Montesori učitelji podstiču odgovornost kod djece, a koje možete lako da primijenite i u vašoj porodici:

Odgovornost za sebe

U Montesori učionicama veoma se vodi računa da djeca nauče da sama brinu o svom tijelu. Učitelji ih podstiču da sama brišu nos i sama se oblače. Ona time primaju snažnu poruku da su sposobna ljudska bića koja mogu da preuzmu odgovornost za svoje potrebe.

Montesori mališani i malo starija djeca izvršavaju neke osnovne stvari potpuno sama ili uz minimalnu pomoć. Tu spadaju priprema obroka, biranje i oblačenje odjeće, pomaganje pri raspremanju, stavljanje flastera na ranice i sl.

Probajte i vi: Nemojte da komplikujete stvari ili tražite previše, pojednostavite. Izaberite jednu oblast odakle želite da počnete, na primjer priprema užine, i svaki dan odvojite 15 minuta da pokažete djetetu kako to samo da uradi. Možete prvo da mu pokažete kako da namaže krem sir i svaki put kada pokuša sve manje će mu trebati vaša pomoć. Uskoro će praviti užinu i za sebe i brata ili sestru.

Kada djeci prepustimo da sama brinu o nekim stvarima vezanih za njih usađujemo im osjećaj odgovornosti i sve manje će imati potrebu da se za svaku sitnicu obraćaju nama.

Odgovornost za vrijeme

Za razliku od tradicionalih škola gdje učitelji određuju kako će djeca provesti vrijeme, u Montesori učionicama djeca su odgovorna za provedeno vrijeme. Oni, opet unutar određenih granica, biraju šta će da rade i koliko dugo.

Za stariju djecu mogu da postoje krajnji rokovi ili određeni zadaci koje treba da obave u toku jedne nedjelje, ali oni biraju na čemu će i kada da rade u toku tog vremena.

Ovo uči djecu kako da preuzmu odgovornost za provedeno vrijeme, što je veliki plus kad odu na fakultet ili se jednog dana zaposle.

Probajte i vi: Prestanite da zabavljate dijete. Tokom nedjeljnog rasporeda ostavite mu najmanje nekoliko sati kad nema ništa, kad će ono biti odgovorno kako će iskoristiti to vrijeme.

Drugi način je da djetetu zadate neki zadatak, ali da mu ne kažete kada treba da ga obavi. Na primjer, treba da sredi sobu prije nego što odete u park sljedećeg vikenda. Pustite ga da samo odredi kad je najbolje vrijeme da to uradi i da snosi posljedice ako ne uradi.

Odgovornost za odnose sa drugima

U Montesori učionicama djeca se ohrabruju da samostalno grade odnose sa svojim vršnjacima. Učitelji rade sa djecom na razvijanju vještina kao što su zajedničko igranje, posluženje užine drugima, djeljenje igračaka i izražavanje osjećanja prema drugima. Ove sposobnosti omogućavaju djeci da sama uspješno rješavaju mnoge socijalne situacije.

Cilj je naučiti dijete da je ono samo odgovorno za odnos koji ima sa drugima.

Probajte i vi: Pokušajte da se ne umješate kad vaše dijete ima problem sa nekim. To neće biti lako. Prirodan instinkt je da pomognemo djetetu, odgovorimo osobi koja je bila loša i da sklonimo dijete od te stresne situacije.

Ipak, to mu neće pomoći da nauči da samo riješi problem kada mi nismo tu već će pri svakom konfliktu tražiti našu zaštitu. Stoga, razgovarajte sa djetetom o onome šta se desilo, pustite ga da se izduva, ali mora da preuzme odgovornost za prijateljstvo.