U okviru planova za oživljavanje društvenog života u prigradskim i seoskim naseljima, Gradska uprava pokrenula je aktivnosti za obnovu još četiri društvena doma.

-Prvi na redu su Piskavica i Zalužani, za koje su u toku postupci javnih nabavki za izbor izvođača radova, a uporedo s tim rade se projekti sanacije za objekte na Saračici i u Rekavicama, koji su u planu za narednu godinu – potvrdili su u Odjeljenju za komunalne poslove.

Trenutno, radi se temeljna obnova društvenog doma u Mišinom hanu, za šta će iz budžeta biti utrošeno 175.000 KM. Tokom sanacije, biće obnovljena oba sprata, krov, sanitarije, podovi i kompletne instalacije. Budući dom služiće za okupljanja mještana, a u njemu će biti smješteno i lokalno kulturno-umjetničko društvo, koje je trenutno smješteno u Potkozarju.

Nedavno je izgrađen potpuno novi objekat društvenog doma u Krminama, a unazad dvije godine, sagrađeni su ili obnovljeni domovi u: Ljubačevu, Debeljacima, Dragočaju i Verićima.