Post spada u najstarije crkvene običaje, a ovim danima se posti tokom cijele godine…

Post srijedom i petkom zauzima važno mjesto u životu svakog vjernika.

U davnoj prošlosti, post je podrazumijevao potpuno uzdržavanje od hrane tim danima, da bi kasnije to bilo promijenjeno, pa danas kada govorimo o postu mislimo na odricanje samo od mrsne hrane u toku ova dva dana.

Srijeda je posni dan, jer je baš u srijedu Juda izdao Isusa Hrista. To je događaj koji je prethodio njegovom stradanju i zbog toga je crkva odredila srijedu kao dan molitve i uzdržavanja od mrsne hrane.

petak svaki vjernik treba da posti, jer je to najtužniji hrišćanski dan. Dan kada je Isus Hrist mučen i razapet na krst.

Srijedom i petkom posti se na vodi, izuzev kada na ove dane padne praznik sa crvenim slovom ili svetitelj čije je ima u kalendaru napisano masnim slovima. U tom slučaju, dozvoljena je upotreba crnog vina i ulja.