Udruženje književnika Republike Srpske, uz podršku Grada, započelo je realizaciju projekta „Pisci iz čitanki i lektire u posjeti područnim i seoskim školama Banje Luke“.

Projekat je počeo juče u rodnom selu Petra Kočića u područnoj Osnovnoj školi «Petar Kočić» u Stričićima, a potom u područnoj školi u Pavićima.

Sljedećih dana, UKRS će posjetiti još desetak područnih osnovnih škola, a planirane su posjete i Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «Dr Miroslav Zotović» kao i posjeta Centru «Zaštiti me».

Ovim značajnim projektom koji sa 70 odsto finansira Grad Banja Luka, pisci Udruženja književnika planiraju da posjete udaljene seoske i područne osnovne škole gdje su učenici rijetko u prilici da se susretnu sa svojim omiljenim piscima.

Udruženje ovim projektom želi da promoviše svoje istaknute autore čija djela su udžbenicima za osnovne škole i da istovremeno pomogne učenicima da u direktnom kontaktu sa piscima lakše analiziraju njihove pjesme, priče, romane…

U posjetu područnim i najudaljenijim osnovnim školama Banje Luke krenuće pisci za djecu: Ranko Risojević, Ranko Pavlović, Predrag Bjelošević, Zoran Kostić, Stevka Kozić Preradović, Ranko Preradović, Milorad Telebak, Boro Kapetanović, Petar Đaković, Jelena Glišić, Jovo Čulić, Vid Vicko Vukelić, Mirko Vuković i drugi.

Udruženje književnika RS će prilikom posjete osnovnim školama pokloniti njihovim bibliotekama knjige objavljene u izdanju Udruženja u 2019. godini kao i knjige autora učesnika književnih časova. Ovoga puta podršku realizaciji projekta pružiće poznata banjalučka izdavačka kuća ART SCENA, koja će svakoj školi, u zavisnosti od broja učenika, pokloniti određen broj časopisa JEŽURKO.