Ni tri mjeseca nakon što su se UNDP i holandska firma „Tauv“ uključile u rješavanje problema piralena u poslovnoj zoni „Incel“, oni danas nisu iznijeli nijedno novo rješenje, iako su svi očekivali to od njih.

Na sastanku koji je održan sa domaćim stručnjacima i predstavnicima ministarstva, Gradske uprave Banjaluka, Instituta za zaštitu i ekologiju RS, moglo se vidjeti da su svi nezadovoljni prezentacijom Bodvina Fokea iz Holandije.

Foke nije ispunio očekivanja domaćih institucija. Oni su mu otvoreno pokazali da nisu zadovoljni i zatražili da što prije iznese konkretne mjere.

Na današnjem sastanku od njega su se očekivali rezultati oko zagađenosti zemljišta u „Incelu“ i kako riješiti taj problem, ali su ti odgovori izostali.

Foke je na sastanku u Banjaluci danas prezentovao svoj rad o tome kako i na koji način se treba boriti sa zagađenom zemljom uopšte.

– Kada su u pitanju rezultati procjene rizika od zaraze, najveća opasnost prijeti od zagađenog zemljišta, koje je odloženo na nekoj lokaciji, zatim od zagađenosti zemljišta koje je rezultat prethodnih industrijskih aktivnosti, a tek na trećem mjestu je zagađenost zemljišta piralenom – istakao je Bodvin.

On je zatim rekao da je potrebno mapirati 7 različitih lokacija koje su najviše zagađeno piralenom, te sakupiti detaljne informacije o podzemnoj strukturi i zgradama.

– Potom treba odabrati i projektovati mjere remedijacije, a one mogu biti da se iskopa i sačuva zemljište na lokaciji do finalnog odlaganja, kao i iskopavanje i tretiranje zemljišta na lokaciji “Incela”. Kao privremeno rješenje može se koristiti i to da se iskopano zaraženo zemljište prekrije nekim najlonom, do konačnog njegovog uklanjanja – pojasnio je Foke ne spominjući uopšte “Incel”.

Na ovo njegovo izlaganje reagovali su prisutni, jer tvrde da su izostali odgovori koji su oni danas očekivali od njega.

Od Bodvina je traženo da konkretno kaže kako da se riješi problem zagađenog zemljišta u „Incelu“.

Najkonkretniji je bio načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove grada Banjaluka Janko Kecman, koji je poručio da je očekivao da će nakon 70 dana oni ponuditi neko rješenje.

Kecman je dodao da su njegovi inspektori ponovo uzrokovali zemljište u „Incelu“ i da imaju završenu većinu početnih faza koje je predložio Foke.

– Mi smo obavili uzorkovanje zemljišta na 140 lokacija, izuzeli smo 20 uzoraka vode i imamo rezultate. Očekivali smo od vas da nam predložite način rješavanja ovog problema – rekao je Kecman.

On je posebno bio nezadovoljan brzinom rada koju je preporučio holandski stručnjak.

– Prema vašim procjenama, ovaj posao bi mogao trajati od četiri do pet godina. Nama je cilj da se taj problem što prije riješi, da ne gubimo na vremenu. Recite nam šta da radimo sa piralenom. Imamo mjesta koja su jako zagađena piralenom i tražimo način da to što prije riješimo – poručio je Kecman.

Prema njegovim riječima, tokom prethodnog sistema nije bilo problema s piralenom jer se sa njim postupalo kako treba, a da su problemi nastali zadnje dvije godine. Takođe, i inspektor iz GU Banjaluka Tatjana Nišić je rekla da nije zadovoljna informacijama koje su dobili od Bodvina Fokea.

Iz ovih izlaganja bilo je očigledno da je GU Banjaluka uradila posao koji se očekivao od Holanđana.

(srpskainfo)