Srpska pravoslavna crkva slavi danas Svetog Ignjatija Bogonosca.

Ovaj dan posvećen je svešteniku mučeniku Ignjatiju Bogonoscu.

U Novom zavjetu je zapisano da je Isus Hristos u one dane kad je učio svoje mučenike i rekao: “Ko se ponizi kao dijete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskom”.

To dijete bio je Ignjat, koji će kasnije stradati zbog vjere svoje, za vladavine cara Trajana. Trajanovi vojnici su ga uhavtili i bacili lavovima u rimskoj areni.

Kod Srba u seoskim sredinama postoji priča da je Sveti Ignjat bio veliki grešnik, pa ga je Bog za kaznu odredio da na leđima prenosi putnike preko rijeke.

Ignjat kaznu primi smjerno i poče marljivo da obavlja posao. Jednom naiđe usplahireni putnik, koji zatraži da ga što prije Ignjat prebaci na drugu obalu. Ignjat ga upita zašto toliko žuri, a putnik reče da su preko svatovi i da želi da ih stigne i urekne mladu.

Sveti Ignjat se na to razljuti i jednim udarcem ubi ljubomornog nesrećnika. Bog, koji sve vidi, oprosti Ignjatu sve dotadašnje grijehe i oslobodi ga teškog posla.

Prema predanju, na današnji dan se ne rade teški poslovi, naročito ženski, kao što je predenje, tkanje, šivenje.

Ponegdje se mesi kolač i dijeli djeci, ali ih prvo povuku za uho da što više porastu u novoj godini.

Domaćice danas na poseban način hrane živinu: u krug, načinjen od položenog konopca, baca se specijalno spremljeno žito.

U metohijskim selima na dan Svetog Ignjata svi ukućani ustaju rano, svako uzme po jednu pripremljenu grančicu drveta i njome maše iznad ognjišta za dobro zdravlje, napredak u stoci i dobar rod usjeva.

Sveti Ignjat se slavi i kao krsna slava.