Zbog nepravilnog sjedenja u školskim klupama i ispred računara, i uslijed čestog gledanja u mobilni telefon, kifoza je danas dosta prisutna kod školaraca.

Kifoza je povećana fiziološka krivina kičmenog stuba u sagitalnoj ravni, sa konveksitetom (krivinom) okrenutom unazad.

Kada se i usljed čega kifoza najčešće javlja?

Kifoza je dosta prisutna kod djece školskog uzrasta, zbog nepravilnog sjedenja u školskim klupama i ispred računara, i usljed čestog gledanja u mobilni telefon. Uobičajeno je da jedan deformitet, u ovom slučaju kifoza, za sobom povlači i nastanak lordoze.

Često se javlja i kao posljedica naglog rasta i manjka fizičke aktivnosti.

Kako prepoznati kifozu?

Osnovne karakteristike kifotičnog držanja su:

– glava savijena unaprijed ispred linije vertikale,

– ramena pomjerena unaprijed,

– pogrbljenost u leđnom dijelu,

– grudi uvučene,

– izražena lumbalna lordoza,

– lopatice istaknute i odvojene od kičmenog stuba,

– trbuh ispupčen i mlitav,

– koljena savijena (hiperekstenzija) i pomjerena naprijed.

Kako se liječi kifoza?

Osnovni zadatak je prvo naučiti dijete šta je pravilan položaj (postura) tijela, kako bi i poslije vježbanja uložilo napor u održavanje korigovanog polažaja.

Vježbanje se zasniva na jačanju mišića leđa i trupa i istezanju mišića grudnog koša.

Šrot metoda primjenjuje i korigovano disanje, za aktiviranje prednjih disajnih zona, koje u kombinaciji sa vježbama daje dobre rezultate.