Arheologija je dosta vremena i truda posvetila utvrđivanju toga šta su naši preci jeli, a najmanje se zna čime su hranili novorođenčad kada majke prestanu da ih doje.

Nauka malo zna o tome šta su bebe i mala djeca jela u praistoriji, jer je veoma rijetko da se u dječjim grobovima nalazi posuđe sa ostacima hrane na dnu.

Nedavno je ekipa njemačkih arheologa pronašla dva dječja groba u blizini Berlina i Augsburga u kojima su našli posuđe koje je vjerovatno služilo da se u njemu čuva hrana za djecu koja su tamo sahranjena.

Grobovi su iz evropskog bronzanog i gvozdenog doba, što bi odgovaralo periodu od 1200. do 450. godine p.n.e.

Analiza dna ovih posuda je pokazala da su u njima bili kravlje i ovčije mlijeko.

Ove posude su pokazale da je životinjsko mlijeko bilo prva hrana koja je davana djeci kada bi majke prestale da ih doje.