Saradnja između ljekara iz Republike Srpske i Slovenije traje godinama i ona se u posljednjem periodu intenzivirala te je u srijedu Univerzitetski klinički centar (UKC) RS posjetila i Zorica Bukinac, ambasadorka Slovenije u BiH, koja je istakla da su za region važni protok znanja i razmjena iskustava.

“Ovaj program razmjene i edukacije ljekara između dva univerzitetska centra je poželjan i ima budućnost”, rekla je Bukinčeva.

Osim Bukinčeve, UKC RS je u srijedu posjetio i Marjan Ristić, konzul Slovenije u Banjaluci, te su tom prilikom razgovarali s Vladom Đajićem, generalnim direktorom UKC RS, i Zoranom Mavijom, pomoćnikom generalnog direktora za ljudske resurse, a razgovarano je o pomacima koji su napravljeni u posljednjem periodu, počevši od rekonstrukcije, izgradnje i opremanja UKC RS, preseljenja klinika i službi pod jedan krov, otvaranja organizacionih jedinica, edukacija i slično.

U UKC RS su rekli da je ovom prilikom razgovarano i o planovima te aktivnostima koje su pred njima, poput otvaranja kardiohirurgije, instaliranja nove najmodernije angio-sale za interventnu radiologiju, o daljem investiranju u edukaciju i razvoj i slično.

Đajić je istakao da je ulaganje u obrazovanje i usavršavanje ljudi najbitniji element razvoja UKC RS, jer ljudi su ti koji su osnovni kreatori, pokretači i stvaraoci nove dodatne vrijednosti, kao i nosioci svih promjena koje se dešavaju.

“Edukacija je dvosmjeran proces i sprovodi se na dva načina – putem posjete vrhunskih stručnjaka iz svijeta UKC RS te slanjem našeg osoblja u eminentne svjetske centre. Evidentan je čest boravak ljekara iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Amerike u UKC RS te izvođenje najkomplikovanijih procedura i zahvata, skupa sa našim medicinskim osobljem”, kažu u UKC RS i dodaju da su bliske i partnerske odnose između ostalog uspostavili i s UKC Ljubljana.

Kako kažu u UKC RS, dosadašnji rezultati edukacije su već vidljivi, mada ističu da su tek na pola puta od planiranog.

“Novo znanje, iskustvo, vještine, informacije, kvalitet, vrijeme, brzina već se osjete u UKC RS i to je motivacija da se još organizovanije i uspješnije krene u nove edukacije”, kažu u UKC RS.

SPASAVANJE ŽIVOTA I BOLJA OPREMA

Đajić je istakao da ljepota i bogatstvo edukacije ima još jedan segment, a to je uspostavljanje ličnih, prijateljskih odnosa između ljudi, mogućnost da se prijatelj u nevolji zovne u pomoć.

“Sjećamo se kada su naši ljekari uz pomoć Vojke Gorjup (čiji su hitni dolazak omogućili pripadnici MUP RS) uspjeli spasiti život djevojčice H.O. (2005), koja je primljena zbog poremećaja stanja svijesti, te otkazivanja svih vitalnih organa i organskih sistema koji su nastali kao posljedica utapanja ili kada je čuvenom pjevaču Halidu Bešliću zahvaljujući neplaniranom preventivnom pregledu s moje strane doslovno spasen život”, rekao je Đajić.

On kaže da je Bešlića tad operisao svjetski poznati interventni neuroradiolog Zoran Milošević, koji redovno dolazi u UKC RS, pri čemu ne samo da operiše pacijente već i pruža vrhunsku edukaciju našim ljekarima.

“Pamtimo kada je prilikom boravka u KIM-u Vojka Gorjup zabilježila šta konkretno nedostaje, te je prilikom drugog dolaska donirala potrošni materijal u vrijednosti od 5.000 evra i time uslugu koja se pruža pacijentima podigla na još viši nivo”, kaže Đajić.

Dodaje da je u oktobru prošle godine cijeli tim Klinike za torakalnu hirurgiju, njih preko 30 na čelu s načelnikom Tomažom Štupnikom, došao u posjetu Torakalnoj hirurgiji UKC.

Ovih priča i događaja je mnogo, međutim suština je u tome da nijedan projekat ne može u potpunosti uspjeti bez podrške ljudi, partnera, tima, a UKC RS je za projekat edukacije osoblja i sve projekte koje izvodi dobio maksimalnu podršku Milorada Dodika, srpskog člana Predsjedništva BiH, Željke Cvijanović, predsjednika RS, i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

Početak uspješne saradnje između Klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS i internističke jedinice intenzivnog liječenja u UKC Ljubljana počeo je odlaskom ljekara UKC RS u Sloveniju.

“Tada je poslovodstvo naše ustanove odlučilo da uspostavi stalnu saradnju s Vojkom Gorjup, specijalistom internistom – intenzivistom i koordinatorom za supspecijalizaciju iz intenzivne terapije u Sloveniji, te direktorom ECMO centra za Sloveniju. Poziv da posjeti našu ustanovu Gorjupovoj bio je prije svega izazov, a sada smo u situaciji da ona redovno dolazi u Kliniku intenzivne medicine za nehirurške grane UKC RS, gdje zajedno s ljekarima radi na kontinuiranoj medicinskoj edukaciji iz intenzivne medicine, hemodinamskog praćenja kritično oboljelih pacijenta te uvođenju kolega u rad VV ECMO (vještačka pluća)”, kažu u UKC RS.

Ističu koliko je važno ulaganje ne samo u opremu i objekte već i u edukaciju kadra, a to se najbolje vidi iz broja spasenih ljudskih života.

SVI KADROVI NA EDUKACIJI

Saradnja sa Slovenijom se u posljednje vrijeme intenzivirala, strukturisala i postala daleko sadržajnija, te od aprila 2018. godine, zahvaljujući odličnoj saradnji menadžmenta dvije institucije, mjesečno najmanje dva ljekara UKC RS idu na jednomjesečnu ili višemjesečnu edukaciju u UKC Ljubljana.

U UKC RS kažu da je interesovanje zaposlenih za edukaciju izuzetno veliko, stoga su uvedeni kriterijumi na osnovu kojih je napravljena najoptimalnija selekcija kadra za edukaciju, te da skoro ne postoji segment edukacije koji nije pokriven.

“Specifičnost programa edukacije u Sloveniji između ostalog je i edukacija glavnih sestara UKC RS te edukacija timova iz Centra urgentne medicine. Naše medicinske sestre su prošle edukaciju u UKC Ljubljana i bez sumnje stekle kvalitetnu osnovu za nadogradnju našeg sistema, a već u maju prošle godine imali smo uzvratnu posjetu iz Slovenije, gdje je UKC RS ugostio 50 medicinskih sestara, babica i zdravstvenih tehničara iz Pomurja iz Slovenije”, kažu u UKC RS.

Naglašavaju da su uspostavljeni odnosi s Torakalnom hirurgijom u UKC Ljubljana, na čijem je čelu ekspert savremene grudne hirurgije Tomaž Štupnik.

“Zahvaljujući edukaciji našeg kadra u UKC Ljubljana danas izvodimo i operacije koje predstavljaju najveći domet grudne hirurgije u liječenju karcinoma pluća. Primjera radi, u martu prošle godine naši ljekari su skupa s Tomažom Štupnikom izveli uniportal VATS lobektomiju. Radi se o minimalno invanzivnom zahvatu, a ujedno i o radikalnoj operaciji koja se izvodi kroz rez od tri cm. Ovaj sofisticirani zahvat je skoro bezbolan i oporavak je maksimalno brz, a izvode ga samo najbolji centri grudne hirurgije u svijetu”, kažu u UKC RS.

Ističu da se paralelno s edukacijom medicinskog kadra radi i na edukaciji koja spada u domen kvaliteta, informacionih tehnologija i menadžmenta.

“U nekoliko navrata je održana edukacija iz oblasti koje se odnose na sertifikaciju i akreditaciju naše ustanove, klinički informacioni sistem, laboratorijski informacioni sistem, radiološki informacioni sistem, upravljanje bezbjednošću pacijenata i zaposlenih… Održana je edukacija iz oblasti informacionih tehnologija”, kažu u UKC RS.

U oktobru prošle godine u UKC RS u posjeti su bili Janez Poklukar, generalni direktor UKC Ljubljana, i Jadranka Buturović Ponikvar, strukovna direktorka UKC Ljubljana, koji su sa menadžmentom UKC RS razgovarali o daljim planovima i mogućnostima saradnje, te produbljivanju edukacije koja kontinuirano teče još od 1. aprila 2018. godine.

“Dogovoreno je da se saradnja formalizuje na najvišem nivou i tom prilikom je potpisan ugovor između dvije ustanove. Napravljen je niz konkretnih planova koje se odnose na pravce dalje edukacije i uspostavljanje još boljih veza između dvije ustanove“, kažu u UKC RS.

Dodaju da je u sklopu saradnje u januaru ove godine u posjeti UKC RS bio i Rihard Trepše, priznati svjetski i evropski stručnjak iz Slovenije, koji je predsjednik Evropskog udruženja za koštano-zglobne infekcije.

“Tokom boravka doc. dr Trepše je s našim hirurzima iz Klinike za ortopediju i traumatologiju uradio vrlo komplikovan operativni zahvat revizije proteze koljena nakon infekcije“, kažu u UKC RS.

(nezavisne)