Više od 2,25 miliona KM biće uloženo ove godine u sanaciju oštećenih puteva na gradskom i seoskom području, potvrđeno je u Odjeljenju za saobraćaj i puteve.

Ovogodišnjim programima planirano je 1,25 miliona KM za održavanje na gradskom i milion KM na seoskom području.

Za održavanje gradskih asfaltnih saobraćajnica već je raspisan tender za izbor izvođača radova, kako bi po završetku rada zimske službe i početku rada asfaltnih baza – mogla početi sanacija oštećenja. Pored toga, tender je u toku i za održavanje makadamskih saobraćajnica lokalnih i nekategorisanih puteva.

Tokom zimskog perioda, kao privremeno rješenje, oštećenja se saniraju hladnom asfaltnom masom, do početka rada asfaltnih baza.