Ukoliko beba prednjači karlicom umjesto glavom, vaginalni porođaj će se teže izvršiti. Karlična prezentacija je rizičnija pozicija bebe i može biti indikacija za planiran ili hitan porođaj carskim rezom.

Obično se beba postavlja u konačan položaj između 34. i 36. nedjelje trudnoće. Poslije tog perioda uglavnom više nema prostora da se ponovo okreće u stomaku kako trudnoća dalje napreduje, mada neke bebe pronađu način pa se okrenu neposredno pred porođaj.

Samo 3-4% beba ostane u karličnom porođaju do samog porođaja.

U nekim slučajevima, kada porođaj krene prirodnim putem, ljekar se može odlučiti da pokuša da okrene bebu. To podrazumijeva da pritiskom na stomak gura bebu u pravilan položaj. Ako ljekar vrši ovu proceduru, on će i prije i poslije ovog postupka pratiti bebu ultrazvučnim aparatom i putem CTG-a. Ova procedura može biti prilično bolna.

Karlični sa skupljenim nogama ispred sebe je najčešći alternativni položaj bebe na porođaju. Postoji i karlična prezentacija nogom, kada se beba jednom nogom spušta niz grlić materice je rjeđi položaj.

Nеkе žеnе imaju veći rizik od ostajanja bebe u karličnom položaju tokom porođaja, ukoliko se radi o:

  • Prijevremenom porođaju (beba nije stigla da se postavi u pravi položaj),
  • Blizancima ili višestrukoj trudnoći (jedna ili više beba mogu biti postavljene karlično),
  • Ako je majka prethodno rodila dvoje i više djece,
  • Višku plodove vode,
  • Kod placente previja (posteljica djelimično ili potpuno prekriva grlić materice).

Poprečni položaj bebe u stomaku

Ukoliko se fetus nalazi u poprečnom položaju, to obično znači da su rame ili leđa preko grlića materice. Ova pozicija bebe na porođaju se javlja kod jedne na svakih 2.500 rođenih beba. Poprečni položaj blizu termina porođaja može biti indikacija za carski rez.

Rizici zbog poprečnog položaja bebe se povećavaju ako je u pitanju:

  • Prijevremeni porođaj,
  • Majka je prethodno rodila troje i više djece,
  • Kod placente previje (posteljica djelimično ili potpuno prekriva grlić materice).

Treba imati u vidu da neke bebe prkose svemu. Možda će se u posljednjem trenutku okrenuti tako da glava prednjači i porođaj će se bez problema završiti prirodnim putem.

Ako je vaša beba u neadekvatnom položaju – prednjači karlicom ili je poprečno postavljena, imajte na umu da će vam ljekar posvetiti posebnu pažnju i da ćete se vjerovatno ranije dogovarati o načinu na koji bi bilo dobro da se porodite. I vi ćete reći svoje mišljenje, da li insistirate da u svakom slučaju prvo probate da se porodite prirodnim putem ili bi vam više odgovaralo da se porođaj završi carskim rezom.