Činjenica da ono nije ni nastarije ni najmlađe, daje mu određene prednosti koje mogu da mu pomognu da razvije snažne liderske kvalitete kasnije u životu…

Često se stiče utisak da se srednje dijete u porodici zanemaruje, ali istraživanja govore drugačije. Činjenica da ono nije ni nastarije ni najmlađe, daje mu određene prednosti koje mogu da mu pomognu da razvije snažne liderske kvalitete kasnije u životu.

Profesorka psihologije na američkom univerzitetu Redlends, dr Katarina Salomon, kaže da srednja djeca, zbog toga što su okružena braćom i sestrama, često moraju da preuzmu ulogu pregovarača, pa u zrelom dobu postaju vješti u rješavanju problema. Velika je vjerovatnoća da će biti i kreativni, jer slobodnije pokazuju talenat i to što nose u sebi. Za razliku od prvorođenih, koji su često pod pritiskom, jer moraju da ispune očekivanja roditelja, srednja djeca će biti manje stroga prema sebi ako dožive razočaranje i neuspjeh. Još u djetinjstvu nauče da budu kooperativni, nezavisni i sposobni da izgrade odnos sa drugima.

– Takvoj djeci ide u korist i sposobnost da razmišljaju mnogo šire, zbog čega često imaju preduzetnički duh – rekla je dr Salomon.

Vještina rješavanja sukoba nije korisna samo na radnom mjestu, već i u braku. Studija na univerzitetu u Vašingtonu otkrila je da parovi koji su željeli kompromis imaju kvalitetniji brak i partnerske odnose od drugih. U istraživanju dr  Salomon čak 80 odsto srednje djece nikada nije prevarilo partnere, dok je 65 procenata prvorođenih i 53 odsto najmlađih to uradilo.

Srednja djeca imaju određene društvene i mentalne koristi zbog odrastanja sa braćom ili sestrama. Recimo, kada krenu u vrtić imaju bolje razvijene socijalne vještine. Takođe, nisu podložni pretjeranoj kontroli roditelja, uglavnom su prepušteni sebi, što im daje slobodu da sami rješavaju probleme.

– Mnoga djeca ni do fakulteta ne nauče sama da upravljaju svojim vremenom i obavezama, jer su im roditelji čitav život previše pomagali – kaže dr Salomon. – Srednja djeca su u prednosti, jer roditelji nisu fokusirani na njih 24 sata dnevno.

Prema dosadašnjim istraživanjima, prvorođena djeca su pametnija, jer su im roditelji posvećivali više pažnje, ali studija obavljena na univerzitetu u Ilinoisu objavljena početkom ove godine pokazala je da je koeficijent inteligencije prvorođene djeca samo za jednu jedinicu veći u odnosu na mlađu braću ili sestre.