Gradska razvojna agencija, zajedno sa partnerima iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Italije, Grčke i Albanije, počela je realizaciju projekta „Jačanje preduzetničkih vještina kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasljeđa i razvoj modela održivog turizma u jadransko-jonskom regionu“, vrijednog blizu dva miliona evra.

Iz Gradske razvojne agencije navode da se projekat finansira iz programa „Interreg VB Adriatic-Jonian“ i da će trajati 30 mjeseci.

-Cilj projekta je osnaživanje sektora turizma kroz promociju kulturnog nasljeđa, uz osnaživanje kreativne kompetencije kulturnih i kreativnih aktera koji će definisati nove konkurentne proizvode na turističkom tržištu. Takođe, cilj je iskoristiti potencijale kulturnih i kreativnih industrija za poboljšanje turističke ponude – ističe Mario Milanović, direktor Gradske razvojne agencije.

Ok ukazuje da će se tokom realizacije ovog trogodišnjeg projekta, u saradnji sa parnerima iz više zemalja, ojačati mogućnosti preduzetnika koji razvijaju usluge i prozvode u sektoru kulture i kreativne industrije.

-Naše kulturno nasljeđe koristićemo za razvoj dodatne vrijednosti novih proizvoda. Partneri će kreirati i regionalnu mrežu za poslovno povezivanje i razmjenu dobrih iskustava između lokalnih kreativnih timova koji podržavaju razvoj novih poslovnih modela, valorizaciju kultunog nasljeđa i podršku realizaciji lokalnih inicijativa za razvoj novih proizvoda – zaključio je Milanović i dodao da će korist od ovog projekta koristi imati nove startap firme, operateri u turizmu, kreatori politika i nosioci inovacija.