Nacrt Plana parcelacije za autoput dionica Banja Luka – Prijedor i nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu autoputa dionice Banja Luka – Prijedor u vrijeme trajanja javnog uvida, od 20. februara do 5. marta, zainteresovani mogu pogledati i u prijemnoj kancelariji Odjeljenja za prostorno uređenje (prizemlje zgrade Gradske uprave, kancelarija broj 19).

Uvid u nacrt može se izvršiti svakim danom osim subote, nedjelje i državnih praznika u vremenu od 8 do 16 časova. Svi građani i predstavnici preduzeća mogu iznijeti sugestije i primjedbe na nacrt plana parcelacije, upisom u svesku koja se nalazi na lokaciji javnog uvida. Pojašnjenja predloženih planskih rješenja zainteresovana lica mogu dobiti kod predstavnika nosioca izrade Plana – Instituta za građevinarstvo “IG”, d.o.o.  Banja Luka , Ulica kralja Petra I Karađorđevića br.92-98, Banja Luka.

O ovom nacrtu biće održana i javna rasprava, i to 5. marta u sali Skupštine grada Banja Luka (broj 33) sa početkom u 13 časova.

Ovaj dokument izložen je na javni uvid i u prostorijama gradske administracije Prijedor, te u Narodnoj skupštini RS.

– Na javnom uvidu i održanim javnim izlaganjima/raspravama biće prikupljene primjedbe, prijedlozi i sugestije zainteresovanih lica u ovim lokalnim zajednicama. Svako fizičko i pravno lice može u sveske koje se nalaze na lokacijama javnog uvida upisati primjedbe ili ih u formi dopisa dostaviti nosiocu izrade nacrta plana, odnosno Institutu za građevinarstvo „IG“ Banja Luka  – kazali su u resornom ministarstvu.