Ostvarena su 25.272 dolaska turista, dok je broj noćenja (77.163), u odnosu na decembar lani, veći za 10,5 posto.

Ipak, broj dolazaka turista u januaru 2020. godine u Republici Srpskoj, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, veći je za 14,8 posto, a broj noćenja bilježi rast od 16,2 posto.

U januaru 2020. je u RS boravio 15.041 strani turist, a ostvareno je 51.198 noćenja.

Najviše je bilo gostiju iz Srbije (4.654), a ostvarili su 14.402 noćenja.

Podaci statistike pokazuju da su na drugom mjestu državljani Hrvatske, kojih je bilo 4.131, sa 19.309 noćenja, a iz Slovenije su zabilježene 1.524 posjete i 4.102 noćenja.

Smanjen je broj turista (4.723), koji su boravili u banjskim mjestima u RS u januaru 2020. u odnosu na decembar 2019., kao i broj ostvarenih noćenja (24.357).

U planinskim centrima bilo je više dolazaka (7.948) i značajno više ostvarenih noćenja (30.673), dok je najveći broj gostiju boravio u ostalim turističkim mjestima, u kojima je zabilježeno 11.835 dolaska i 20.174 noćenja.

Turisti su najviše bili smješteni u hotelima i sličnom smještaju (24.510).

U januaru 2020. godine RS je raspolagala sa 10.796 stalnih ležaja u objektima koji pružaju usluge turistima.

(klix)