Generacije baka i djeda, a donekle i roditelja današnjih predškolaca, imale su sasvim drugačije odrastanje. Vrijeme su provodili igrajući se napolju, uz mnogo priče i pokreta, ni ne sluteći da upravo na takav način, najviše podstiču svoj motorički i intelektualni razvoj.

Rano učenje, prve navike, važnost čitanja i slušanja…

Generacije baka i djeda, a donekle i roditelja današnjih predškolaca, imale su sasvim drugačije odrastanje. Vrijeme su provodili igrajući se napolju, uz mnogo priče i pokreta, ni ne sluteći da upravo na takav način, najviše podstiču svoj motorički i intelektualni razvoj. Broj poremećaja držanja tijela, ravnih tabana ili kratkovidosti jedva da je postojao.

Djeca danas ni verbalno, ni motorički nisu aktivna. Vrijeme provode pred TV-om ili kompjuterom i igraju igrice po nekoliko sati dnevno. TV ne traži nikakvu interakciju, pa je zato i sposobnost govora ili uspavana ili poremećena. Ovakvo ponašanje roditelji tolerišu, pravdajući se da“sva djeca to sada rade”, a nerijetko, i sami brane djetetu da bude fizički aktivno, strijepeći od mogućih povreda,  ne razumijući da time usporavaju brojne segmente razvoja svog djeteta, pa čak i njegov intelektualni razvoj.

Na pitanje: „Da li je vama neko nekada branio da skačete?“, roditelji odgovaraju: „Nije, ali kakve to ima veze sa inteligencijom?”

Međutim, kada vi ne dozvoljavate djetetu da bude fizički aktivno, direktno utičete na broj sinapsi koje se u njegovom mozgu formiraju. Aktivnosti koje dijete ne primjenjuje šalju mozgu informacije da te aktivnosti nisu važne (pokret ili „vid na daljinu“…).

Rezultat takvog odrastanja je veliki broj djece koja imaju ravne tabane, brojne poremećaje motorike, govora, povećanu kratkovidost u najranijem uzrastu.

Razlikovanje igre od obaveze važno je uspostaviti pred početak polaska u osnovnu školu. Ali, dijete u predškolskom uzrastu, zapravo, uči najviše.

Zato je izuzetno važno da ovo vrijeme iskoristite na najbolji mogući način:

  • Njegujete pokret. Omogućite djetetu da skače, igra se, trči, jer ono tako razvija svoju motoriku, utiče na povećanje broja sinapsi u mozgu… a, sve to kroz igru, potpuno neosjetno i nesvjesno da je proces učenja uveliko u toku.
  • Razgovarajte sa djetetom, postavljajte mu pitanja, odgovarajte na njegova pitanja. Kada mu čitate priču podstičite ga da vas prekida, pita šta koja riječ znači. Razgovarajte, pjevajte, šapućite… ali neka riječ bude stalno prisutan oblik kontakta među vama
  • Prije polaska u školu, edukativnim igrama kao što su: puzzle, slgalice, igre memorije, traženje razlika na dva crteža, skrivalice…. Podstičite razmišljanje kroz simbole, asocijacije, razumijevanje.
  • Početno čitanje. Često roditeljsko pitanje: “kako da zainteresujem dijete za čitanje?” ima, zapravo, veoma jednostavan odgovor: “Čitajte svom djjetetu”. Ali, čitajte mu i kada ono već zna da čita samostalno, naizmjenično, (vi njemu, ono vama), tekstove po izboru djeteta. Čitanje omogućava djetetu sticanje iskustva s različitim riječima, načinima korišćenja jezika, ritmova i zvukova, učvršćuje vašu međusobnu vezu, obogaćuje rječnik, smiruje… Slušajući pjesme i priče, djeca podstiču maštu i koncentraciju, pa ranije počinju da shvataju koncepte prostora, vremena i uloga, a i njihov odnos prema knjigama i literaturi postaje mnogo prisniji. Rezultati naučnih istraživanja potvrđuju da djeca koja su u predškolskom uzrastu bila izložena uticaju jezika (preko knjiga i kroz razgovor) imaju bolje rezultate u školi i kasnijem učenju.
  • Aktivno slušanje.  Za razliku od “običnog” slušanja, aktivno slušanje podrazumijeva potpunu pažnju i usredsređenost na ono što se čuje. Blisko je povezano sa koncentracijom. Naučite vi aktivno da slušate svoje dijete, kako biste mu primjerom pokazali kako da bude aktivno u slušanju, i ono.

Pred polazak u školu, mnogi roditelji su zabrinuti kako će se njihovo dijete snaći u novoj sredini, odgovoriti na obaveze. Kako biste mu olakšali prihvatanje ove velike promjene, učinite mu predškolski period stimulativnim, edukativnim, zabavnim. Igrajte se, skačite, čitajte, razgovarajte. Tako ćete ovaj period života djeteta, provesti i vi i ono na najljepši, najkorisniji mogući način. Možete li zamisliti nešto bolje?