Kako bi se spriječilo prenošenje korona virusa COVID – 19, preporučuje se da, kad god dođete kući, ponavljate ovu praksu…

Vrata s unutrašnje strane zatvorite laktom ili, kao i do sada, ali odmah prebrišite šteku sredstvom za dezinfekciju.

Sljedeći korak je da odmah dezinficirate ruke, a onda skinete cipele i isprskate ih alkoholom ili drugim tečnim dezinfekcionim sredstvom.

Šta s odjećom?

Skinite se već u hodniku.

Odjeću koju ste nosili, prostrite na terasu da se dobro provjetri – minimum pola sata, jer se virus COVID-19 isušuje iz tkanina, te duže od dvadesetak minuta ne može opstati.

Isti postupak ponavljajte kad god uđete u kuću.