Ministar za tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske, Srđan Rajčević rekao je da je Krizni štab RS danas razmatrao pitanje studenata koji su se zatekli u stranim zemljama u vrijeme izbijanja pandemije korona virusa.

Riječ je o studentima koji u drugim zemljama borave po osnovu međunarodnog programa razmjene i drugih programa u kojima učestvuju visokoobrazovne ustanove RS.

– Javne visokoškolske ustanove Univerziteta u RS su već dostavile podatke Ministarstvu, danas do kraja dana će biti izdat nalog od strane ministarstva da i druge visokoškolske ustanove dostave podatke o broju studenata ukoliko takva situacija postoji kod njih – rekao je Rajčević.

U ovom trenutku radi se o 25 studenta, koji se trenutno nalaze u Španiji, Rusiji i Poljskoj.

Istakao je da će ministarstvo kreirati formular putem kojeg će stupiti u kontakt sa studentima koji će na taj način moći da opišu svoju situaciju kako finansijsku tako i onu s aspekta smještaja kao i drugih poteškoća koje eventualno imaju.

– Danas će u sklopu ministarstva biti organizovano i operatersko dežurstvo koje će stupati u kontakt sa našim studentima u inostranstvu da se bolje informirišu o njihovom stanju i stav štaba u tom smislu je bio da se tim studentima pruži sva neophodna pomoć, koja uključuje i finansijsku pomoć – rekao je Rajčević.

Razmatrana je i mogućnost transporta tih studenata, međutim, zbog otežavajućih okolnosti (zatvaranja granica i aerodroma), stav štaba je bio da im se pomogne u smislu da oni ostanu u zemljama u kojima su se zatekli, a da im se osigura pomoć.

– Pratićemo i dalje situaciju, ne isključujemo mogućnost transporta, ali u ovom trenutku procijenili smo da je ovo bolja opcija – istakao je Rajčević.