Rok važenja potvrda koje izdaje poslodavac radnicima koji su izuzeti od policijskog časa važi do 30. marta, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Zabrana kretanja ne odnosi se na zdravstvene radnike koji su na zadatku, lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć, pripadnike MUP-a Republike Srpske koji su na zadatku, druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku.

Takođe, od ove zabrane su izuzeta osobe kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada i lica kojima MUP RS izda dozvolu za kretanje.

Građani kojima poslodavac izdaje potvrdu definisana su tačkom 5. Zaključka  o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske.

U potvrdi poslodavca moraju biti navedeni lični podaci radnika (ime i prezime, JMB, broj) za kojeg poslodavac kaže da mu je neophodno njegovo kretanje zbog nesmetanog obavljanja procesa rada.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izdaje potvrdu o potrebi kretanja licima koji nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici izkazajući potrebu za nesmetanim kretanjem (npr. lica starija od 65 godina koja se brinu o starim licima, licima sa posebnim potrebama i sl.).

Svaka zloupotreba navedenih potvrda, biće najstrože sankcionisana.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podsjeća da je snazi Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srpske kojom je zabranjeno kretanje lica sa navršenih 65 godina života i više, kao i zabranjeno kretanje svim licima na javnim površinama u vremenu od 20,00 do 05,00 časova. 

(srna)