Ilustracija

Na to ukazuje, navode u saopštenju i nedavni slučaj nasilja u porodici, kada je, prema pisanju medija, 45-godišnji muškarac iz Banjaluke hladnim oružjem pokušao ubistvo svoje 75-godišnje majke.

“Izražavamo zabrinutost da će izbjegavanje socijalnih kontakata i izolacija omogućiti počiniocima nasilja da pojačano vrše sve oblike nasilja i onemogućiti žrtvama nasilja da kontaktiraju organizacije i institucije koje pružaju podršku i pomoć”, upozoravaju iz ove nevladine organizacije.

Uz puno razumijevanje da se svi društveni resursi trenutno usmjeravaju na suzbijanje daljeg širenja virusa CoVid-19, traže od Vlade Republike Srpske i Štaba za vanredne situacije da osiguraju da svi subjekti zaštite od nasilja, naročito centri za socijalni rad, policija, zdravstvene ustanove, tužilaštva i sudovi, osiguraju pristup podršci i pomoći za žene i djecu žrtve nasilja.

“Tražimo od svih subjekata zaštite, insitucija i organizacija da posebno imaju u vidu veoma tešku situaciju u kojoj se nalaze višestruko ranjive kategorije žena, kao što su Romkinje, žene sa invaliditetom, žene iznad 65 godina starosti, samohrane majke i žene koje žive na selu, te da prepoznaju ove kategorije pri planiranju i provođenju mjera podrške i pomoći u vanrednoj situaciji”, naveli su.

Podsjećaju da žene nose teret ekonomije brige i neplaćenog kućnog rada, te da su u velikoj većini angažovane na slabije plaćenim poslovima, naročito u trgovinama hranom, pekarama, i slično, što dodatno utiče na njihovu ranjivost i ekonomsku ovisnost, koja se produbljava u ovim teškim vremenima zdravstvene krize.

Stoga traže o svih nadležnih institucija RS da posebnu pažnju usmjere na zaštitu na radu i mjere ekonomske podrške ženama koje ulažu ogromne napore u prevazilaženje krize.

U vanrednoj situaciji, Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka pruža podršku i pomoć ženama koje su izložene nasilju putem SOS telefona 1264, elektronske pošte office@unitedwomenbl.org i Facebook naloga Fondacija Udružene žene.