Ministarstvo uprave i lokalne samouprave objavilo je ažurirani spisak imena osoba koje su prekršile mjere kućne izolacije.

Na spisku je 21 osoba, a svaki dan u 15 sati na sajtu koronavirususrpskoj.com objavljivaće se nova imena.

 1. Ljerka Lađević, Prijedor
 2. Goran (Milorad) Erić, Derventa
 3. Milanko (Milutin) Stokanović, Prnjavor
 4. Radosav (Dragan) Popović, Bijelјina
 5. Dalibor (Dušan) Gavrić, Bijelјina
 6. Sanja (Miroslav) Simić, Bijelјina
 7. Nemanja (Goran) Milanović, Bijelјina
 8. Nikola (Mile) Kaldesić, Bijelјina
 9. Savo (Cvjetko) Kulić, Bijelјina
 10. Dušanka (Savo) Kulić, Bijelјina
 11. Zorica (Savo) Kulić, Bijelјina
 12.  Cican (Savo) Kulić, Bijelјina
 13. Roko Garfano, Bijelјina
 14.  Ivana Kozar, Gradiška
 15. Gojko (Nedelјko) Siragić, Gradiška
 16. Dajana (Zoran) Petrović, Doboj
 17. Dejan (Savo) Kuzmanović, Modriča
 18.  Siniša (Dragan) Latinović, Kozarska Dubica
 19. Stefan (Drago) Bašović, Sokolac
 20.  Aleksandar Galić, Banja Luka
 21. Dejan (Dragan) Cerovina, Uglјevik

Odjeljenje komunalne policije, grad Banjaluka, utvrdilo je da lica Jovana Zeljković i Tamara Lupić nisu prekršili mjere kućne izolacije nego su se nalazile na drugim adresama, odnosno adrese koje su date nisu bile adekvatne.