Poštujući odluke i preporuke Vlade Republike Srpske i Uprave „Elektroprivrede RS“ u borbi protiv širenja korona virusne bolesti (COVID-19), ZP„Elektrokrajina“ a.d. Banja Luka usvojila je određene mjere u cilju smanjenja neposrednih kontakata sa kupcima električne energije.

To zapravo znači da građani Banjaluke, do 03. aprila 2020. godine, sami izvrše očitavanje potrošnje električne energije. Te podatke i naplatni broj sa računa trebaju da dostave putem besplatne info linije 0800 50 116 ili elektronskom poštom na adresu callcentar@elektrokrajina.com.

-Mjerna mjesta za koja ne budu dostavlјeni podaci od strane krajnjeg kupca, primjenjivaće se mehanizam izračuna potrošnje na osnovu utrošene električne energije iz odgovarajućeg perioda u prethodnoj godini, kako je to propisano članom 81 stav (2) tačka a) Opštih uslova za isporuku i snabdjevanje električnom energijom – prečišćen tekst (Sl. glasnik Republike Srpske broj 85/08, 79/10 i 67/12).

Konačna količina isporučene električne energije će se utvrditi nakon sticanja uslova za pristup mjernom mjestu, a u skladu sa članom 81 stav (3) Opštih uslova, čime će sva neslaganja biti korigovana u narednom periodu kako kupci ne bi bili oštećeni, navodeno je u saopštenju Elektrokrajine Banjaluka.