Pregnant woman

Ranije su trudnice starost trudnoće računale po mjesecima. Na pitanje o starosti trudnoće, čuli biste odgovor: ”Punih četiri i ušla sam u peti mjesec!” ili ”U osmom sam mjesecu!”.

Mnogi stariji se čak i ne snalaze sada kada spominjemo nedjelje trudnoće. Uglavnom se rukovode po onom starom da beba oživi kada osjetite pokrete, a da je to negdje tamo u petom mjesecu. Razumije se da je ovo bio način na koji su trudnice funkcionisale prije upotrebe ultrazvuka.

Koja sam nedjelja trudnoće?

Sada, međutim doktori, pa obično i mi same, računamo trudnoću po nedjeljama. Znamo da je to veoma važno, jer se u svakoj nedjelji trudnoće dešava nešto drugo i važno je uraditi pojedine preglede u određenim nedjeljama. Nedjelje se računaju veoma lako.

Prvi dan vaše posljednje menstruacije je ujedno i prvi dan trudnoće. Zvuči nelogično, ali se tako računa ispravno. Faktički, prva nedjelja trudnoće je nedjelja u kojoj ste imali menstruaciju, zatim druga nedjelja trudnoće je pred ovulaciju, a tek treće nedjelje trudnoće događa se oplodnja.

Možete računati da, na primjer, svakog petka ulazite u narednu nedjelju trudnoće. Odnosno, onog dana u nedjelji kada ste dobili posljednju menstruaciju. Ako je to bio utorak, onda svakog utorka počev od prvog dana menstruacije računate novu nedjelju trudnoće.

Trudnoća traje punih 40 nedjelja ili 280 dana.

Primjer:

Posljednja menstruacija je bila u srijedu, 4. septembra. Znači da je tada počela trudnoća. Naredne srijede, 11. septembra ulazite u drugu nedjelju trudnoće i tako do kraja trudnoće. Ukoliko se ne porodite ranije, 4. juna ući ćete u 40. nedjelju trudnoće, a 11. juna je predviđeni termin porođaja. Trudnoća traje 9 mjeseci + 7 dana od dana kada ste dobili posljednju menstruaciju.

U kom sam mjesecu trudnoće?

Najprostiji način obračunavanja u kom ste mjesecu trudnoće je da pratite prema nedjeljama:

1-4 nedjelja = 1. mjesec
5-8 nedjelja = 2. mjesec
9-13 nedjelja = 3. mjesec
14-17 nedjelja = 4. mjesec
18-22 nedjelja = 5. mjesec
23-27 nedjelja = 6. mjesec
28-31 nedjelja = 7. mjesec
32-35 nedjelja = 8. mjesec
36-40 nedjelja = 9. mjesec

Druga opcija računanja trudnoće po mjesecima je da pratite dan u nedjelji kada vam je termin. Na primjer, ako je termin porođaja 17. maj, vi u 2. mjesec ulazite 17. septembra, u 5. mjesec – 17. decembra, a u 9. mjesec – 17. aprila.

Ono što je bitno da imate na umu je da se računanje starosti trudnoće prema menstruaciji može razlikovati u odnosu na starost trudnoće prema nalazu ultrazvuka. Obzirom da je moguće da ovakvi metodi podrazumijevaju da se ovulacija dogodila 14. dana ciklusa, što često nije slučaj.

Takođe, bez obzira na dan ciklusa i dan začeća, samo 2% trudnica porodice se na tačno predviđeni datum. Obično je to par dana ranije ili kasnije.