Grad Banjaluka je obezbijedio besplatan prevoz za zdravstvene radnike, odnosno radnike UKC-a i Doma zdravlja, kao i za pripadnike MUP-a, i to iz šest pravaca.

Na ovaj način će se omogućiti nesmetan dolazak na posao, odnosno obavljanje radnih dužnosti u vanrednoj situaciji.

Prevoz je organizovan iz šest pravaca.

 ⏩Trn – Zalužani – Kuljani – povratak u Zalužane – Derviši – Lazarevo – Centar – Paprikovac, sa polascima iz Trna u 5:30, 14:00 i 17:30; i sa Paprikovca u 7:30, 15:15 i 19:30;

⏩Šargovac – Drakulić – preko Drakulića do Motike – iz smjera Motika do žutih zgrada – zatim u Majevičku ulicu – Paprikovac, sa polascima iz Šargovca u 5:45, 14:15 i 17:45, i sa Paprikovca u 7:30, 15:15 i 19:30;

⏩Debeljaci – Vrbanja – Zeleni vir – povratak ka gradu – skretanje u Vladislava Skarića do mosta u Česmi – povratak nazad ulicom Vladislava Skarića – Ada – Borik – Centar – Paprikovac, sa polacima iz Debeljaka u 5:40, 14:20 i 17:40; i sa Paprikovca 7:30, 15:15 i 19:30.

⏩Kola – iz Kola ide u Šamare – pa Krupa na Vrbasu – lijevom obalom Vrbasa – Paprikovac, sa polascima iz Kola u 5:20, 14:00 i 17:20; i sa Paprikovca 7:30, 15:15 i 19:30.

⏩Borkovići – Bistrica – Saračica – Lauš – Paprikovac, sa polascima iz Borkovića u 5:30, 14:15 i 18:30; i sa Paprikovca 7:30, 15:15 i 19:30.

⏩Gornja Piskavica – Donja Piskavica – Omarska – Lamovita – Mišin han – Ramići – Paprikovac, sa polascima iz Gornje Piskavice u 5:00, 13:30 i 17:00, i sa Paprikovca 7:30, 15:15 i 19:30.

Navedeni polasci se odnose na radne dan, a neradnim danima će saobraćati prvi i zadnji polasci.

Radi se o ugovorenom prevozu, koji će biti jedna vrsta “kontrolisanog” prevoza, koji će moći koristiti radnici navedenih institucija, uz posebno izdate potvrde o zaposlenju, odnosno propusnice, uz zaštitnu opremu, a u autobusima će biti pojačana higijena. Na ovaj način će se spriječiti mogućnost širenja virusa.