Arhiva

Raspisan je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj.

Kako je saopšteno sa Univerziteta u Banjaluci, na prvi ciklus planiran je upis 2.490 studenta. Od navedenog broja, na budžet se može upisati 961 studenat, dok se na sufinansiranje upisuje 1.236 studenata. Planirano je da se upiše 91 studenat na samofinansiranje, 114 stranih studenata, kao i 88 vanrednih.

Na drugom ciklusu, planiran je upis 935 studenata. Na budžetu ima mjesta za 237, u kategoriji sufinansiranje 451, dok 28 studenata treba da samofinansira svoju školarinu na drugom ciklusu studija. Planirano je da se 127 student upiše kao vanredni student, a ima mjesta i za 92 strana studenta, prezirano je iz Univerziteta.

Kada je riječ o trećem ciklusu, planirano je da se upiše 151 kandidat. Njih 136 će samofinansirati svoje studije, dok 15 kandidata može biti upisano kao strani studenti.

Broj slobodnih mjesta po ciklusima studija

Prvi ciklus studija

Akademija umjetnosti (110)

– Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (146)

– Ekonomski fakultet (164)

– Elektrotehnički fakultet (196)

– Mašinski fakultet (140)

– Medicinski fakultet (375)

– Poljoprivredni fakultet (100)

– Pravni fakultet (160)

– Prirodno-matematički fakultet (230)

– Rudarski fakultet (30)

– Tehnološki fakultet (120)

– Fakultet bezbjednosnih nauka (100)

– Fakultet političkih nauka (140)

– Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (64)

– Filozofski fakultet (195)

– Filološki fakultet (167)

– Šumarski fakultet (53)

Drugi ciklus

Akademija umjetnosti (57)

– Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet (51)

– Arhitetkonsko-građevinsko-geodetski fakultet i Mašinski fakultet – kombinovani studijiski program

– Energetska efikasnost u zgradarstvu (17)

– Ekonomski fakultet (66)

– Elektrotehnički fakultet (75)

– Mašinski fakultet (34)

– Medicinski fakultet (20)

– Poljoprivredni fakultet (72)

Pravni fakultet (45)

– Prirodno-matematički fakultet (60)

– Rudarski fakultet (10)

– Tehnološki fakultet (20)

– Fakultet bezbjednosnih nauka (25)

– Fakultet političkih nauka (80)

– Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta (24)

– Filozofski fakultet (115)

– Filološki fakultet (105)

– Šumarski fakultet (39)

– Poljoprivredni fakultet i Prirodno-matematički fakultet – kombinovani studijski program Očuvanje i upotreba genetičkih resursa (20).

Treći ciklus studija

Ekonomski fakultet (15)

– Elektrotehnički fakultet (10)

– Medicinski fakultet (35)

– Poljoprivredni fakultet (10)

– Pravni fakultet (10)

– Prirodno-matematički fakultet (5)

– Fakultet političkih nauka (20)

– Filozofski fakultet (10)

– Filološki fakultet (15)

– Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet,Tehnološki fakultet i AGGF – studijski program Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo (15)

– Šumarski fakultet (6).

Prijave kandidata, polaganje prijmenih

Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na svim organizacionim jedinicima Univerziteta u Banjaluci počinje 22. juna 2020. godine, a završava se 26. juna 2020. godine (prijem dokumenata se vrši svaki radni dan).

Polaganje prijemnog ispita obaviće se 1. jula 2020. godine i 2. jula 2020. godine, sa početkom u devet časova. Prijemni ispit na Medicinskom fakultetu počinje u 14 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa je 6. jula 2020. godine do 14 časova. Upis primljenih kandidata počinje 8. jula 2020. godine, a završava se 17. jula 2020. godine.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 1. do 6. jula od devet časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 6. jula 2020. godine do 16 časova, a konačne rang-liste do 8. jula 2020. godine. Upis primljenih kandidata počinje 9. jula, a završava se 17. jula 2020 godine.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita održaće se 1. i 2. jula 2020. godine sa početkom u sedam časova.

Drugi upisni rok organizovaće fakulteti/Akademija umjetnosti  koji  u prvom roku ne upišu planirani broj studenata.

Prijavljivanje kandidata za drugi upisni rok počinje 31. avgusta 2020. godine, a završava 4. septembra  2020. godine.

Polaganje prijemnog ispita je 7. septembra 2020. godine i 8. septembra 2020. godine sa početkom u devet časova na svim organizacionim jedinicama. Objavljivanje rezultata konkursa je do 9. septembra 2020. godine do 14 časova.

Upis primljenih kandidata počinje 14. septembra 2020. godine i traje do 18. septembra 2020. godine.

Na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita traje od 7. do 11. septembra 2020. godine,  sa početkom u devet časova. Objavljivanje rezultata konkursa je 11. septembra 2019. godine do 16 časova, a konačne rang-liste do 14. septembra 2020. godine. Upis primljenih kandidata počinje 15. septembra, a završava se 18. septembra 2020. godine.

Na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci polaganje prijemnog ispita održaće se 7. septembra 2020. godine i 8. septembra 2020. godine sa početkom u sedam časova.

Konkursni rokovi – drugi i treći ciklus studija

Konkurs za upis studenata na drugi i treći ciklus studija otvoren je od 22. juna 2020. godine do 3. novembra 2020. godine, do kada će kandidati moći predati svoje prijave.

Informacije o rangiranju prijavljenih kandidata, konačnoj rang-listi i rokovima za upis biće dostupne najkasnije do 6. novembra 2020. godine na internetskim stranicama fakulteta/Akademije umjetnosti.

Ljekarsko uvjerenje

Kandidati koji konkurišu za prijem na Fakultet bezbjednosnih nauka i Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom prijave na konkurs, a ostali kandidati ljekarsko uvjerenje dostavljaju prilikom upisa.

Ljekarska uvjerenja se izdaju u Medicinskom specijalističkom centru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ul. Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banjaluka (IV paviljon Studenstkog centra u Studentskom gradu, Kampus Univerziteta u Banjoj Luci), broj telefona: 051/301-324. Kandidati koji se prijavljuju za Rudarski fakultet, ljekarsko uvjerenje mogu izvaditi u mjestu prebivališta.

Tekst konkursa je objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” i “Euro Blic”, kao i na internet stranicima visokoškolskih ustanova.

Zapratite nas i putem Vibera. Kliknite OVDJE i pridružite nam se! 🙂