Posljednjih godina sve su češća imena koja sa sobom nose simbolička značenja preuzeta iz drugih jezika i kultura. Pogledajte značenja najčešćih imena koja se koriste kod nas.

Imena su u našoj tradiciji nastajala na različite načine, a kao dvije velike grupe možemo istaći slovenska (narodna) i biblijska (kalendarska) imena. Najstarija imena nasljeđena su iz praslovenske zajednice, stvorena su od različitih praslovenskih osnova i možemo ih nazvati starim slovenskim imenima. Od imeničkih osnova gora, zora, sloboda i duša, nastala su neka od najpopularnijih muških imena 20. vijeka – Goran, Zoran, Slobodan i Dušan, dok je od imenice snijeg nastalo žensko ime Snježana.

Od korijena imenice strah nastalo je danas popularno ime Strahinja. Mnogobrojna imena nastala su od pridjeva – dodavanjem sufiksa na pridjev drag nastalo je ime Dragan, a od pridjeva mio nastala su imena Milan, Miloš i Milica. Od navedenih pridjeva sufiksacijom su nastala imena Dragutin i Milutin, kao i dvosložno ime Miodrag. Od pridjeva gord nastala su imena Gordan i Gordana, a od pridjeva tih danas popularno ime Tijana. Ime Miroslav takođe je dvosložno, a nastalo je od osnova mir i slava, koje su postajale osnove i za mnoga druga imena kao što su Mirko i Slavko, ali i dvosložna imena Dragoslav, Radoslav, Vladimir, Ljubomir i slično…

Pojedina imena nastala su dodavanjem prefiksa na osnovu, kao na primjer Predrag i Nenad. Najpopularnije ime nastalo prema imenu životinje je Vuk, a od iste osnove su nastala i imena Vukan, Vukašin, Vukadin… U današnje vrijeme česta su imena Lav i Srna, takođe nastala prema zoonimima, a ženska imena su često nastajala od fitonima – Ruža, Ružica, Nevena, Ljiljana, Višnja, ali i danas veoma popularna Dunja.

Nakon doseljavanja Srba na Balkan i primanja hrišćanstva, sve češća su bila biblijska, odnosno hrišćanska imena. Najpopularnija imena su poticala iz grčkog jezika – Nikola (narod pobjeđuje), Stefan (vijenac), Filip (ljubitelj konja), Petar (kamen, stijena), Dimitrije (rod zemljin), Aleksandar (zaštitnik ljudi), Vasilije (carski), Luka (svjetlost), Jelena (sunčeva svjetlost), Sofija (mudrost), Teodora (božji dar).

S druge strane, iz latinskog jezika u naš jezik su došla imena kao što su: Marko (muževan, rođen u martu), Pavle (mali) i Konstantin (postojan).

Veliki broj imena koja su i danas popularna vode porijeklo iz hebrejskog jezika: Mihailo (sličan bogu), Gavrilo (bog je moja pomoć), Lazar (pomaže bog), Jovan i Ivan (bog se smilovao). Ženske varijante ovih imena, Jovana i Ivana, predstavljaju neke od najpopularnijih imena posljednjih decenija 20. vijeka, ali ih u našoj istoriji skoro uopšte nije bilo.

Najpopularnija ženska hebrejska imena koja opstaju u našoj kulturi su Ana (milost, zahvalnost) i Marija (pretpostavlja se da znači voljena, iako ima još nekoliko varijanti u različitim jezicima).

Današnji roditelji uglavnom se odlučuju za biblijska imena, te su posljednjih godina najpopularnija imena Luka, Nikola, Sofija i Anđela. Česta su imena značajnih ličnosti iz srpske istorije, kao što su imena iz loze Nemanjića. Veoma su frekventni i hipokoristici, imena od milja, koja se danas koriste kao puna imena.

Zapratite nas i putem Vibera. Kliknite OVDJE i pridružite nam se! 🙂