Preporuke Američke akademije za pedijatriju za upotrebu uređaja (televizor, telefon, tablet) kod djece različitog uzrasta…

Današnja djeca rastu uz uređaje i provode mnogo vremena gledajući u ekrane (screen time)  što ima neke pozitivne, a mnoge negativne efekte na rast i razvoj djeteta. Američka akademija za pedijatriju (AAP)  objavila je skup preporuka kao i interaktivne alate za planiranje korišćenja medija koji pomaže roditeljima da uravnoteže boravak djece vezan za uređaje i naprave raspored koji im najviše odgovara prema preporukama o vremenu provedenom na uređajima.

AAP preporučuje roditeljima da razviju porodični medijski plan koji uzima u obzir preporuke za uzrast,  zdravstvene, obrazovne i zabavne potrebe svakog djeteta kao i cijele porodice.

Porodice moraju ozbiljno da razmisle o vremenu koje njihova djeca provode na uređajima. Vrijeme na uređajima dovodi da djeca nemaju vremena za igru, učenje, spavanje ili razgovor. Roditelji moraju da usmjere dijete kako da koristi uređaje, koliko dugo i koje sadržaje da gleda. Nekada i sami roditelji nisu najbolji primjer djeci, jer i sami provode puno vremena na uređajima.

AAP preporučuje roditeljima da daju prednost kreativnom vremenu za igru bez prisustva uređaja za novorođenčad i malu djecu do tri godine.  Za djecu od 18 mjeseci pa nadalje postoji saržaj prilagođen uzrastu koji može da bude koristan ukoliko roditelj provede vrijeme sa svojim djetetom uz imenovanje pojmova i razgovora sa djetetom o pogledanom sadržaju. Na ovaj način roditelj pomaže svom djetetu da razumije ono što gleda.

Za djecu stariju od tri godine kao i adolescente potrebno je pronaći ravnotežu između vremena provedenog na uređajima i ostalih aktivnosti gdje se prioritet daje drugim aktivnostima, bavljenju sportom, razgovoru, spavanju, učenju i boravku u prirodi. Roditelji treba da postave svoja očekivanja i jasne granice kako bi bili sigurni da je vrijeme provedeno na uređajima korisno za odrastanje.

Problemi sa pretjeranom upotrebom uređaja javljaju se zbog toga što dijete sve više vremena provodi na ekranima, manje se bavi sportom, manje razgovara, nema društvenu interakciju licem u lice u stvarnom svijetu, što je presudno za učenje i pravilan razvoj. Provođenje vremena za ekranom smanjuje količinu i vrijeme sna i kvalitetnog odmora, umanjuje maštu i kreativnost djeteta.

Preporuke AAP-a za boravak na uređajima  u zavisnosti od urasta:

Za djecu do 18 mjeseci potrebno je u potpunosti izbjegavati upotrebu uređaja koliko god je to moguće.

Za djecu od 18-24 mjeseca uvesti visokokvalitetan program koji će roditelji zajedno gledati sa djetetom kako bi dijete razumjelo šta vidi, a roditelj pravilno imenovao pojmove koje dijete gleda.

Za djecu uzrasta dvije do pet godina ograničiti upotrebu svih uređaja na jedan sat dnevno visokokvalitetnog programa, takođe se preporučuje da roditelji kad god su u mogućnosti sadržaje gledaju sa djecom, daju objašnjenja i pomognu djeci da razumiju o svijetu oko sebe.

Za djecu stariju od 6 godina treba ograničiti vrijeme provedeno na uređajima koje nije duže od dva sata i vrstu medija koje dijete gleda tako da dijete ima dovoljno vremena za spavanje, razgovor, druženje i sportske aktivnosti.

Svako dijete svakodnevno treba da ima vrijeme bez uređaja u trajanju od nekoliko sati i ne preporučuje se da dijete u svojoj sobi ima uređaje.

Djeca adolescenti bi trebalo da na uređajima provode ne više od tri sata dnevno. Sa djecom kada počnu da koriste internet potrebno je razgovarati osigurnosti, važnosti privatnosti i prilagođenosti sadržaja uzrastu.

Pedijatri imaju veoma važnu ulogu u edukaciji roditelja o boravku djece na uređajima i veoma je važno da sa roditeljima razgovaraju o provoenju vremena na uređajima pri posjeti kod pedijatra.

Još jedno zabavno pravilo koje je lako za pamćenje, a koje pedijatri mogu da podijele sa roditeljima i djecom je:

3-6 -9-12 pravilo

3- bez uređaja u prve tri godine života

6 – bez konzola za igrice i igrica prije šeste godine

9 – bez interneta prije devete godine

12 – bez društvenih mreža prije dvanaeste godine

Kada pedijatar predloži  tinejdžerima da dnevno treba da koriste uređaje u ukupnom trajanju od najviše tri sata obično naiđe na veliku pobunu i djece i roditelja, ali im ta informacija ostane u glavi, pa možda stalno ponavljanje može da ima uticaj da odgajamo zdrave generacije koje nisu stalno na uređajima i koje se druže i bave sportom.

Zapratite nas i putem Vibera. Kliknite OVDJE i pridružite nam se! 🙂