Budžet Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske udvostručen je u ovoj godini u poređenju sa prethodne dvije i iznosi oko 114.000.000 KM, čime je znatno poboljšan obim sredstava koja se isplaćuju za prava iz Zakona o dječijoj zaštiti.

Rekao je ovo u intervjuu Srni direktor Fonda, Nedeljko Jović, i naglasio da će projekat “Socijalizacija djece Republike Srpske” biti realizovan u 2021. godini ukoliko se epidemiološka situacija smiri, jer je svjetska pandemija bila razlog da, nakon gotovo dvije decenije, projekat ne bude realizovan u ovoj godini.

On je istakao da pandemija virusa korona nije negativno uticala na isplatu prava iz dječije zaštite, izuzev realizacije tog projekta, čiji je osnovni cilj da se ostvari pozitivan uticaj na razvoj djece.

Refundiranje 100 odsto bruto plate poslodavcima za porodilje

Jović je rekao da Javni fond za dječiju zaštitu Republike Srpske u 2020. godini poslodavcima refundira 100 odsto bruto plate koju isplaćuju zaposlenim porodiljama, te na ovaj način poslodavci nemaju troškove u vezi sa porodiljskim odsustvima zaposlenih radnica.

On je napomenuo da je ova mjera, kao i niz drugih, omogućena zahvaljujući Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti, koji je na snagu stupio 1. januara 2020. godine.

Jović je ukazao da je ovim zakonom izmijenjen i uslov za ostvarivanje prava na materinski dodatak za sve nezaposlene porodilje, bez obzira na radni status u periodu prije dana rođenja djeteta, tako da više nije potrebno da porodilja bude nezaposlena tokom šest mjeseci prije rođenja djeteta da bi imala pravo na materinski dodatak.

– Bitna novost za neke od nezaposlenih roditelja u Republici Srpskoj je i uvođenje potpuno novog prava u oblasti dječije zaštite, odnosno naknade roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, koji brinu o djeci sa smetnjama u razvoju ili o osobama sa invaliditetom.

Jedan od nezaposlenih roditelja djeteta sa smetnjama u razvoju pravo na ovu naknadu imaće do navršene 30. godine života djeteta, a zakonom su jasno određeni uslovi za ostvarivanje ovog prava, koji se odnose, kako na dijete, tako i na roditelja-njegovatelja ili njegovatelja – naglasio je Jović.

– Ovim izmjenama zakona građani mogu prava iz dječije zaštite da ostvaruju direktno u Fondu, umjesto putem centara za socijalni rad, kako je to do sada bilo uređeno. Uz pomoć resornog ministarstva Vlade Republike Srpske, posljednjih nekoliko godina Fond ostvaruje izuzetne i zapažene rezultate i konstanto se poboljšavaju postojeća prava i uvode nova – istakao je Jović.

On je napomenuo važnost usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, kojim je propisano sufinansiranje boravka u predškolskoj ustanovi za djecu sa poteškoćama u razvoju i onu bez roditeljskog staranja.

Jović je naglasio da se za sufinansiranje boravka u predškolskoj ustanovi djece uzrasta od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište u Republici Srpskoj, sredstva obezbjeđuju u Javnom fondu za dječiju zaštitu.

Pandemija i uslovi poslovanja

Govoreći o poslovanju u 2020. godini, Jović je rekao da se ono ne može sagledati bez osvrta na pandemiju virusa korona.

“Pandemija je, neizostavno, uticala na mali segment poslovanja, ali, što se tiče tehničko-organizacionog dijela, uspješno smo radili zahvaljujući dobrom informacionom sistemu. Uspostavljen je rad od kuće kako bi se smanjio broj prisutnih u poslovnim prostorijama, a time i izbjegao suvišni rizik po zaposlene”, naveo Jović.

Prema njegovim riječima, od početka pandemije Fond je isplatu prava za refundaciju naknade plate za vrijeme korištenja porodiljskog odsustva poslodavcima vršio jednom sedmično.

On je rekao da su tokom ove godine sva prava redovno isplaćivana početkom mjeseca za prethodni mjesec, te da očekuje i u 2021. pozitivan finansijski rezultat u poslovanju.

Zapratite nas i putem Vibera. Kliknite OVDJE i pridružite nam se! 🙂