U cilju zaštite života i zdravlja ljudi, Urbanističko-građevinska inspekcija i Komunalna policija zabranili su prolaz pješaka na Trgu Krajine i dijelu parkinga uz hotel „Palas“, jer su oštećene reklame na ovom hotelu.

– Vjetar koji je proteklog vikenda duvao u Banjoj Luci, oštetio je reklamne folije na hotelu zbog čega smo zajedno sa kolegama iz Komunalne policije postavili službene trake i pečate, te zabranili kretanje na dijelu prostora oko hotela – ističu u Odjeljenju za inspekcijske poslove.

Ujedno, dat je nalog vlasniku objekta da tokom dana otpočne sa uklanjanjem folija i da otkloni sve opasnosti po živote i imovinu.