Anastas, Krsman, Nestor, Andrej Martin i Lav Julijan samo su neka od neobičnih muških, a Tarja i Zeta ženskih imena koja su upisana u matičnu knjigu rođenih.

Iz Matične službe kažu da roditelji imenima djece nastoje da očuvaju tradiciju i to najčešće kod dječaka, jer su za njih popularna starinska imena. Dodali su da je slično i kod djevojčica, jer uprkos trendu modernih imena na stranicama matičnih knjiga mogu se pronaći Milice, Ružice i Danice.

– Dječaci sve češće dobijaju tradicionalna imena kao što su Stefan, Nikola, Vasilije, Aleksa,  Lazar, Nikša, Vukašin, Kosta, Viktor,  Matej – rekla je za “Glas Srpske”“ šef Odsjeka za građanska stanja, upravne poslove i pravnu pomoć građanima,  Diana Džaja-Jokić.

Prema njenim riječima, roditelji se rjeđe odlučuju na korak da svojoj djeci daju dva imena, ali i njih ima upisanih i to više dječaka nego djevojčica.

– Neka od zanimljivih imena za koja su se roditelji odlučili su: Andrej Martin, Lav Julijan, Nikola Ljubiša, Teodor Mićan – kazala je Jokićeva.

Iz Matične službe ističu da je u knjizi rođenih 2019. godine rođena 3.241 beba, dok je broj za 2020. godinu iznosio 3.306. Od početka januara do sredine februara ove godine je rođeno još 310 beba. Dodali su da je rok za upis novorođene djece u matičnu knjigu  30 dana.

– Ukoliko roditelji ne dođu u zakonskom roku, matičar je obavezan da obavijesti Centar za socijalni rad u mjestu prebivališta majke, koji donosi rješenje o određivanju ličnog imena djetetu – naglasila je Jokićeva.

U službi ističu da za promjenu ličnog imena ili prezimena treba da budu ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o ličnom imenu.

– U postupku je neophodno dokazati da ne postoje smetnje u pogledu poreskih i drugih finansijskih obaveza, te da se protiv podnosioca ne vodi krivični postupak. Prijava nije odobrena licu koje nije odslužilo kaznu za koju se tereti – rekla je Jokićeva.

Dodali su da ukoliko stranke podnose zahtjev Odjeljenju za opštu upravu, neophodno je da  plate gradsku administrativnu taksu u iznosu od 12 KM.

Pored toga, potrebno je da plate i troškove pribavljanja odgovarajućih dokaza u institucijama te troškove za izradu novih dokumenata.

Zabranjeni

Prema Zakonu o matičnim knjigama, zabranjeno je davanje imena koje vrijeđa moral ili je suprotno običajima. Ako se utvrdi da je ime koje roditelj želi da da svome djetetu takvo, taj prijedlog se prosljeđuje Centru za socijalni rad.

– To je neophodno radi zaštite prava i interesa maloljetnog djeteta. Takve slučajeve banjalučki matičari do sada nisu imali – rekla je Džaja-Jokić.