Dugotrajni period visokih temperatura vazduha, koje će dostizati natprosječne vrijednosti u većem dijelu zemlje, mogao bi uzrokovati probleme hroničnim bolesnicima i meteoropatama, posebno u drugom dijelu dana.

Preporučljivo je planirane aktivnosti obavljati u jutarnjim satima, provoditi mjere zaštite od vrućine i sunčevog zračenja, laganije se obući, te postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi.