Sveti Ilija se smatra jednim od najvećih proroka u hrišćanstvu. Mladost je proveo u molitvama u pustinji…

Pravoslavna crkva i njeni vjernici 2. avgusta proslavljaju veliki praznik i crveno slovo, praznik Svetog Ilije.

Za Svetog Iliju se kaže da je nepokolebljivi svetac, jer svojim gromovima prži i pali svakog grešnika bez mogućnosti iskupljenja grijeha.

Ilija je rođen u Tesvitu u Izraelu, u 9. vijeku prije Hrista (816. godine). Zbog mjesta u kojem je rođen, prozvali su ga Ilija Tesvićanin. Prema predanju, kad se Ilija rodio, njegov otac Savah vidio je anđele Božje oko djeteta, kako ognjem dijete povijaju i plamen mu daju da jede. To je bilo predskazanje Ilijinog plamenog karaktera i njegove Bogom dane ognjene sile.

Svu mladost svoju proveo je u molitvi, povlačeći se često u pustinju, da u tišini razmišlja i moli se.

Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnijev svetitelja.

Stara narodna poslovica kaže: “Od Svetog Ilije sunce sve milije”, što znači da se od današnjeg dana vrijeme mijenja i da je od ljeta ostalo veoma malo.

Prema predanju, običaji nalažu da na Svetog Iliju jedete med kako biste bili zdravi, a majke obavezno da djeci namažu obraze medom kako bi cijele godine djeca bila čila i vesela.

Vjeruje se da se Sveti Ilija plamenim kočijama vaznio na nebo, pa se ta scena slika na prazničkim ilindanskim ikonama. Poznata je i scena sa Svetim Ilijom u pećini, u koju se sklonio od oholog cara Ahava, a gavran mu donosi hranu.

Predanje kaže i da će se Sveti Ilija Gromovnik vratiti pred kraj svijeta, kako bi zaustavio Antihrista.