Odjeljenje za opštu upravu obavještava da je izmijenjena dosadašnja praksa da se upisi novorođene djece vrše dolaskom roditelja ili punomoćnika u matične službe lokalnih zajednica, nego se, u skladu, i na način propisan Pravilnikom o postupku izdavanja i obrascu prijave rođenja djeteta („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 36/21), popunjavanje podataka o novorođenčetu i njegovim roditeljima vrši u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske.

Popunjena prijava se elektronskim putem,  dostavlja nadležnim ustanovama, a Matičnoj službi i elektronski i u papirnoj formi.

– S obzirom na to da se roditelji, radi upisa djeteta u matične knjige rođenih, ne pojavljuju pred matičarem (izuzev u malom broju slučajeva kada je to neophodno), više ne postoji mogućnost da roditelji daju saglasnost da se podaci o njima, i njihovoj bebi, objavljuju u sredstvima javnog informisanja – poručili su u resornom Odjeljenju.

Oni su napomenuli da je objavljivanje podataka o bebama i njihovim roditeljima bila višedecenijska praksa u Gradu Banjoj Luci, te da objavljivanje podataka, ni do sada, nije imalo uporište u samim propisima, već u dobroj volji roditelja koji su željeli da se rođenje njihove bebe objavi u sredstvima javnog informisanja, i za to su davali izričitu pismenu saglasnost matičarima Grada Banje Luke.

– Ova mogućnost se sada „izgubila“ i vrlo vjerovatno je da će mnogi roditelji ostati uskraćeni da, i na ovakav način, ovjekovječe rođenje novog člana njihove porodice – poručuju iz Odjeljenja.