Više od 450 majki predalo je zahtjev za novčanu podršku, koju grad Banjaluka dodjeljuje prilikom rođenja djeteta, naveli su iz Gradske uprave Banjaluka.

“Imajući u vidu da je predaja zahtjeva počela 21. oktobra, dnevni broj zahtjeva pokazuje da za ovaj vid podrške vlada veliko interesovanje”, dodali su iz Gradske uprave.

Iz Prijemne kancelarije kazali su da dnevno stigne od 80 do 100 zahtjeva.

Sve majke koje su stekle potomstvo od 1. januara mogu da podnesu zahtjev za isplatu novčane podrške u iznosu od 500 KM do 2.000 KM.

Uz popunjen zahtjev, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

– uvjerenje o prebivalištu na teritoriji grada Banjaluka u neprekidnom trajanju dvije godine i duže za majku, odnosno oca djeteta ako majka nema prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Banjaluka u neprekidnom trajanju dvije godine i duže, odnosno hranitelja ili staratelja;

– kopiju kartice tekućeg računa;

– kućnu listu;

– uvjerenje o prebivalištu na teritoriji grada Banjaluka za dijete.

Zahtjevi se predaju u Prijemnoj kancelariji Gradske uprave Banjaluka u sobi 16 na šalteru 1 ili 2.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani se mogu obratiti Odjeljenju za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, putem telefona broj: 051/244-444, lokal 712 (kontakt osoba: Katarina Todić) ili lično u kancelariju broj 24.

Kada je riječ o visini podrške, za prvorođeno i drugorođeno dijete grad će dodijeliti 500 KM, i to na dan rođenja 250 KM, te za prvi rođendan 250 KM.

Svako treće dijete grad će nagraditi sa 700 KM, 350 KM za dan rođenja, te dodatnih 350 KM za prvi rođendan.

Za četvrto i svako naredno dijete biće isplaćena podrška grada u ukupnom iznosu od 2.000 KM, od kojih će 1.000 KM biti isplaćeno na dan rođenja, a 1.000 KM za prvi rođendan.