Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Informaciju o pokretanju procedure za djelimičnu sanaciju objekata Maternite i Klinike za infektivne bolesti ЈZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Vlada je zadužila Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbijede sredstva u iznosu od oko 2.633.000 KM sa PDV-om za realizaciju projekta, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Vlada je zadužila UKC Republike Srpske da sprovede postupke javnih nabavki i pribavi potrebnu dokumentaciju za realizaciju ovog projekta.

U saopštenju se dodaje da je planirana istovremena reorganizacija rada u objektima, pri čemu bi se nastojala realizovati osnovna ideja da se objedinjavanjem i sinergijom različitih grana medicine (npr. u objektu Maternite-ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, dječija hirurgija, radiologija, hirurgija dojke, laboratorija) napravi organizacija rada koja će dovesti do značajnog unapređenja zdravstvene zaštite žena i djece.