Elektronske zdravstvene kartice u Republici Srpskoj dosad je preuzelo oko 498.000 korisnika, što je za oko 100.000 više u odnosu na podatke iz septembra ove godine.

Kako navode iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS, elekronske zdravstvene kartice u potpunosti će zamijeniti dosadašnje zdravstvene knjižice, ali zbog situacije s pandemijom još se koriste i jedne i druge.

“Svim javnim zdravstvenim ustanovama koje koriste aplikaciju IZIS-a su obezbijeđeni čitači kartica. Kao što svaki dokument ima određeni rok, predviđeno je da prva elektronska kartica važi pet godina”, naveli su u Fondu zdravstva.

Iz Fonda napominju da su ove zdravstvene kartice besplatne za sve osiguranike, odnosno da ih finansira Fond.

Pored toga, ove elektronske kartice se neće morati ovjeravati, a to će smanjiti gužve u Fondu.

Osim kartica, dodaju, Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) podrazumijeva i upotrebu elektronskog kartona, nalaza, uputnice i recepta.

Ovaj sistem pruža potpunu informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske.

“Kada je riječ o apotekama, pojedine su već počele da realizuju elektronske recepte, dok ostale prilagođavaju svoje infeormacion sisteme IZIS-u”, dodaju iz Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Primjenom  IZIS-a, kako navode iz Fonda, ostvariće se brojne prednosti u vidu unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u cjelini.