Tokom ove zimske sezone, snijeg će na gradskom području uklanjati preduzeća „Čistoća“ i „Bunić kompani“, dok će na seoskom područuju raditi: „Kozaraputevi“, „Niskogradnja Marjanović“, „Građenje Đurić“, „Eko euro tim“, „Golden kard“ i „Vrt dizajn i trend“.

Zadaci zimske službe su: mašinsko čišćenje snježnih padavina sa ulica, trotoara, trgova, mostova, te lokalnih i nekategorisanih puteva, sprečavanje nastanka poledice na gore pomenutim objektima posipanjem soli i abrazivnog materijala, mašinsko i ručno čišćenje slivnika, rigola i drugih odvoda, nabavka soli i abrazivnog materijala.

Građani su takođe obavezni da uklanjaju snijeg i led ispred stambenih zgrada, svako ispred svog ulaza, zatim da uklanjaju led sa krovova poslovnih i stambenih zgrada, ako predstavljaju opasnost za pješake i vozila, a vlasnici i korisnici poslovnih prostora dužni su da uklanjaju snijeg i led sa javnih površina uz objekat, u širini najmanje dva metra. Pri sakupljanju snijega i leda, mora se voditi računa o prohodnosti kolovoza i trotoara.

Izvođači radova, koji će u okviru zimske službe održavati prohodnost puteva, ulica i trotoara na gradskom području su preduzeća:

–    prvo područje – Borik I i II, Bulevar, Nova varoš, Paprikovac, Rosulje, Centar I i II – izvođač „Čistoća“;

–    drugo područje – Lazarevo, Derviši i Zalužani – izvođač „Čistoća“;

–    treće područje – Starčevica, Obilićevo, Srpske Toplice, desna obala Vrbasa, Ada, Debeljaci i dio Vrbanje desno od magistralnog puta za  Čelinac – izvođač „Čistoća“;

–    četvrto područje – Priječani, Česma i dio Vrbanje lijevo od magistralnog puta za Čelinac – izvođač „Čistoća“;

–    peto područje – Petrićevac, Motike, Rakovačke Bare, Drakulić i Zalužani izvođač „Čistoća“;

–    šesto područje – Lauš, Pobrđe, Srpske Toplice i lijeva obala Vrbasa – izvođač „Bunić kompani“.

Seosko područje će održavati:

– mjesne zajednice: Borkovići, G. Piskavica, Bistrica, Mišin han, Potkozarje i Piskavica – izvođač „Kozaraputevi“.

– mjesne zajednice: Krupa na Vrbasu, Pavići, Rekavice I, Rekavice II i Stričići – izvođač: „Eko-euro tim“;

– mjesne zajednice: Kola, D. Kola, Goleši, Saračica i Čokorska Polja – izvođač „Građenje Đurić“;

– mjesne zajednice: Dragočaj, Kuljani i Prijakovci – izvođač „Niskogradnja Marjanović“;

– mjesne zajednice: Agino Selo, Bočac, Krmine, i Ljubačevo – izvođač „Golden kard“;

– mjesne zajednice: Bronzani majdan, Stratinska i Kmećani – izvođač „Vrt dizajn i studio“;

Za potrebe ručnog raščišćavanja snijega angažovano je oko 140 radnika, a za mašinsko raščišćavanje oko 60 kamiona, 20 traktora, te 30 građevinskih mašina.

Prema Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i Zakona o putevima Republike Srpske, nadležni organ grada koji upravlja putevima dužan je organizovati rad zimske službe i održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu od 15. novembra tekuće godine do 15. marta naredne godine, a ako to vremenske prilike nalažu i prije i poslije određenog perioda.

Podsjećamo, zimska služba zvanično je počela sa radom 15. novembra.