Biometeorološka prognoza i dalje je loša.

Pogoršanje vremena praćeno padavinama, nepovoljno će djelovati na rizične grupe stanovništva, hronične bolesnike, starije osobe i meteoropate. Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, razdražljivosti, reumatskih i bolova na mjestima povreda. Negativni uticaj vremenskih prilika, djelimično će biti umanjen blagim porastom temperatura vazduha.