U Koncertnoj dvorani Banskog dvora u ponedjeljak, 27. decembra pijanista Arsen Čarkić održaće koncer tpod nazivom „Listov psaltir“ povodom 210 godina od rođenja jednog od najvećih kompozitora i pijanista u istoriji  Franca Lista.

-List je bio jedna od onih muzičkih ličnosti nakon koje više ništa nije bilo isto, za vrlo kratko vrijeme se nametnuo kao vjerovatno najvirtuozniji instrumentalista nakon Paganinija, a u svojoj zreloj stvaralačkoj fazi on donosi veoma širok harmonski jezik, nove forme izraza i novi tretman strukture muzičkog djela. Svojim širokim radom otvara nove puteve za sve one koji su došli nakon njega bivajući direktna inspiracija impresionistima Ravelu i Debisiju, velikim ruskim poznim romantičarima Rahmanjinovu, Metneru, pa čak i kompozitorima muzike dvadesetog vijeka poput Bartoka, Buzonija i mnogih drugih – navedeno je u saopštenju Banskog dvora.

Program koncerta će obuhvatiti tri krucijalna djela njegovog ogromnog stvaralačkog opusa, otvarajući resital sa kompozicijom kojom je List počinjao skoro svaki svoj koncert – transkripcijom Bahovog Preludiuma i Fuge u a molu za orgulje. Nakon uvodne „Pasije za klavir/orgulje“ na programu će se naći dva prelomna djela njegovog života i stvaralačkog opusa – Balada u ha molu i Sonata u ha molu.