Gradska uprava počela je sa realizacijom programa subvencionisanja boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama, a početkom ove sedmice zaprimljeni su i prvi zahtjevi roditelja.

U Odjeljenju za društvene djelatnosti potvrdili su da su od ponedjeljka do danas primili 35 zahtjeva za sufinansiranje troškova usluge boravka djece u privatnoj predškolskoj ustanovi na teritoriji grada Banje Luke.

-Zaprimljeni zahtjevi se odmah obrađuju, odnosno provjeravamo ispunjenost uslova i izrađujemo rješenja koja će biti uručena podnosiocima zahtjeva – kazala je ovlašteni potpisnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Danijela Kajkut.

Uplate roditeljima, kako je pojasnila, ići će početkom mjeseca za prethodni mjesec.

-Kada se roditeljima odobri zahtjev za sufinansiranje, to će važiti sve dok ne dođe do neke promjene odnosno do prestanka boravka djeteta u privatnoj predškolskoj ustanovi, o čemu će nas obavijestiti sama ustanova – navela je ona.

Podsjećamo, zahtjev za isplatu novčane podrške, roditelji mogu predati u Gradskoj upravi – u Prijemnoj kancelariji (soba 16) šalter 1 ili 2.

Uz popunjen zahtjev, koji roditelji mogu preuzeti ispred Prijemne kancelarije ili sa sajta Grada, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o prebivalištu za podnosioca zahtjeva;
  • Kopija kartice tekućeg računa;
  • Potvrda da dijete ne može da se upiše pripadajućem vrtiću po mjestu stanovanja u JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“ iz razloga nedovoljnog kapaciteta;
  • Ugovor sa privatnom predškolskom ustanovom sa teritorije grada Banje Luke.

Naime, ovo je prvi put u istoriji Republike Srpske da jedan grad sufinansira boravak djece u privatnim vrtićima u cilju rješavanja problema upisne politike kako bi sva djeca imala jednake uslove prilikom upisa u vrtić.

Iz budžeta Grada za ovu namjenu izdvojeno je 1,2 miliona KM, a pojedinačna subvencija iznosiće 60 KM po djetetu.

Podsjećamo, prošle sedmice je roditeljima zvanično predstavljen Pravilnik o sufinansiranju troškova usluga boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji Banje Luke, te su imali priliku da saznaju sve u vezi sa ovim novim programom.

U nastavku preuzmite:

PRAVILNIK

OBRAZAC