Grad Banja Luka i Gradska razvojna agencija organizuju 11. Dunavski biznis forum, koji će biti održan u srijedu, 27. aprila u Kulturnom centru „Banski dvor“.

Kako su naveli iz Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj, ovaj forum promoviše Dunavsku strategiju, a ciljevi su između ostalog usmjereni na povezivanje ljudi, ideja i tržišta i njihovih potreba, kao i na izgradnju infrastrukture i razvoj energetskih sistema, te stvaranje optimalnih uslova za jačanje institucionalnih i ljudskih kapaciteta i njihovo podsticanje za racionalnije i efikasnije djelovanje, promociju održivog razvoja, konkurentnosti, bezbjednosti, energetske efikasnosti, zaštite životne sredine, socijalne politike, javnog i privatnog partnerstva.

– U skladu sa ciljevima strateške vizije Grada Banje Luke i Dunavske strategije, definisan je programski okvir Foruma kroz održavanje plenarnog zasjedanja pod nazivom „Gradovi – mostovi integrisanih procesa lokalnog razvoja“- poručuju iz Odjeljenja, te dodaju da će nakon toga, uslijediti i panel diskusije sa temama poput „Digitalizacija kao generator novih poslova“, „Ruralni turizam“, „Zelena energija – održivi razvoj i životna sredina“ i „Poslovna infrastruktura – tehnološki park“.

Iz Odjeljenja su podsjetili da je strateška vizija Grada Banje Luke zasnovana na tri koncepta i to kao: sredina sa povoljnim ambijentom za poslovanje, grad zelenih tehnologija i grad savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija (Business-Friendly, Smart City, Green City).

Svoje doprinos Forumu će dati i gradonačelnici gradova pobratima Banje Luke kroz primjere dobre prakse koji su ostvarili u svojim jedinicama lokalne samouprave.