Velika akcija čišćenja i uređenja grada nastavlja se naredne sedmice u naseljima Kočićev vijenac i Bulevar.

Tako će nadležne službe na području ovih mjesnih zajednica nastaviti sa realizacijom različitih aktivnosti poput pranja saobraćajnica i javnih površina, sanacije oštećenja na saobraćajnicama, iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, sanacije komunalne opreme, popravke javne rasvjete, uređenja zelenih površina i sl.

Uporedo s ovim aktivnostima, stanovnici ovih mjesnih zajednica imaće priliku da odlože sav kabasti otpad, izuzev građevinskog. Lokacije na kojima će biti postavljeni kontejneri za odlaganje kabastog otpada od 9. do 15. maja su sljedeće:

1) Milana Brankovića kod postojećih kontejnera;

2) ugao Vojvode Momčila i Branka Majstorovića;

3) Đure Đakovića kod garaža;

4) Skendera Kulenovića blizu broja 30b;

5)Talijanskog bataljona mateoti u blizini br. 12.