Intenzivirano je košenje zelenih površina po naseljima, a nadležne ekipe danas kose u Rosuljama, Čairama, te nastavljaju u naseljima Starčevica i Obilićevo.

-Do sada smo pokosili naselja Centar 1 i 2, Borik, Petrićevac, Paprikovac i dio naselja Nova Varoš, Starčevica i Obilićevo. Ove sedmice započeli smo sa košenjem i ostalih naselja na području grada – istakli su u Odjeljenju za komunalne poslove i dodali da je planirano da sva naselja budu pokošena do polovine ovog mjeseca.

Kako pojašnjavaju, javne zelene površine se kose u zavisnosti od izloženosti i posjećenosti, na osnovu čega su i kategorizovane.

Pa se tako čak devet ili deset puta godišnje kosi zelenilo kod tvrđave Kastel, parkovi „Petar Kočić“, „Mladen Stojanović“, park kod spomenika banu Milosavljeviću, parkić iza Narodnog pozorišta Republike Srpske, te brojne druge manje zelene površine u centru grada.

Zelene površine koje se kose šest puta godišnje su zelene trake i ostrva uz značajnije, frekventnije i saobraćajnice na uliazima u grad. Tri ili četiri puta tokom godine kosi se zelenilo u naseljima, do tri puta zelenilo kod spomen-obilježja i izletišta.

Podsjećamo, sa uređenjem zelenih površina počelo se još početkom aprila, kada su ekipe pokosile parkove i manje površine u centru grada, kao i prostor na tvrđavi Kastel. Nakon toga, pokošene su sve trake uz saobraćajnice, uži centar grada i Kastel po drugi put, sva izletišta, spomen obilježje Drakulić i prostor kod spomenika na Banj brdu, te je započelo košenje po naseljima.