Didaco Shop pripremio je za sve Banjalučanke novi katalog akcija, koji važi u periodu od 21. februara do 13. marta 2015. godine. 

Sretan je biti lako uz Didaco!