Donosimo vam akcijski katalog TC Verno za novembar 2017.