Lazareva subota ili Vrbica jedan je od najveselijih hrišćanskih praznika. Mališani se svečano obuku i sa zvončićima oko vrata i grančicama vrbe u rukama, idu okolo crkve zajedno sa sveštenicima.

Vrbica je praznik koji se uvijek slavi subotom, u šestoj nedjelji posta, a posvećen je sjećanju na vaskrsenje Lazara i ulazak Hrista u Jerusalim kojeg su dočekala djeca. Zato se ovaj praznik zove još i Lazareva subota i smatra se radosnim, dječijim praznikom.

Lazar je bio bogataš i pomagao je Hrista i njegove apostole, a kada je umro, Hrist ga je svojom čudotvornom moći vaskrsao. Upravo to čudo razljutilo je judejske sveštenike zbog čega su mu presudili raspećem.

Nakon vaskrsenja, Lazar je živio na Kipru još četrdeset godina, a njegove mošti odatle su prenijete u Carigrad 890. godine, gdje i danas počivaju.

Običaji koji se vezuju za ovaj praznik

Nekada se na Lazarevu subotu odlazilo po vrbove grančice, koje su već ranije stariji nasjekli, onda su se vraćali u crkvu gdje se vršilo osvećenje Vrbice. Ona je dijeljena djeci, a ona su njom kitila kuće.

Do Drugog svjetskog rata, Lazareva subota proslavljala se i kao školska svečanost. Djeca su se, lijepo obučena, ukrašena zvončićima, kretala u povorkama i provodila vrijeme u igri oko kakvog izvora. 

Neko na ovaj dan odlazi na rijeku da se umije, onda je stavlja kamičak na nogu i baca što dalje govoreći: “Koliko sam ovaj kamen bacio, toliko zmija daleko od mene bila.”

Neko nabere svježe cvijeće koje stavi u vodu da prenoći, a sutradan, na Cvijeti, ukućani se umivaju tom vodom da bi bili zdravi.

U nekim mjestima postoji i običaj po imenu Lazarice, kada djevojke okićene vrbovim granama, idu od kuće do kuće i pjevaju pjesme koje prizivaju zdravlje.

“Igraj, igraj, Lazarke,

gola, bosa, Ciganke,

ova kuća bogata,

ima dosta dukata,

i u toru ovčice,

a u kući dječice…”

Vrbica je za pravoslavne hrišćane praznik dječije radosti, jer je Hristos polazeći u Jerusalim rekao: “Pustite djecu k meni, jer takvih je Carstvo nebesko”. 

Pored toga, unošenje grana vrbe u crkvu, i kasnije u kuću, nije jedini običaj koji na ovaj praznik uključuje najmlađe – mališani na Vrbicu nose zvončiće vezane za trobojku, čime objavljuju pobjedu života nad smrću.