Odjeljenje za kulturu, turizam i socijalnu politiku obavještava udruženja građana, pravna lica, odnosno organizatore turističkih manifestacija da mogu podnijeti prijedlog manifestacije za Kalendar turističkih manifestacija grada Banje Luke za 2022. godinu.

Kako je navedeno u pozivu, u cilju praćenja turističkih aktivnosti i planskog pristupa u organizaciji manifestacija u gradu Banjoj Luci u narednoj godini, pozvani su svi zainteresovani subjekti da dostave program manifestacije za Kalendar turističkih manifestacija – najkasnije do 22. novembra 2021. godine.

Program manifestacije putem popunjenog zahtjeva i obrasca potrebno je dostaviti u Gradsku upravu, u Prijemnu kancelariju (broj 16, do 15:00 časova) pozivom na broj:10-6-434/21 ili putem pošte – preporučeno, na adresu Grad Banja Luka, Gradska uprava, Trg srpskih vladara 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom „Prijava za Kalendar turističkih manifestacija grada Banje Luke za 2022. godinu, broj:10-6-434/21“.

U nastavku preuzmite:

Zahtjev

Obrazac